Analizy i badania

Stabilizacja kursu złotego przy ubogim kalendarzu makroekonomicznym

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1437 (umocnienie o 0,2%).</p>

>

W pierwszej części tygodnia z uwagi na brak ważnych danych makroekonomicznych mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? kursu złotego. Środowa wypowiedź prezesa NBP M. Belki na konferencji po posiedzeniu RPP, iż obniżka stóp procentowych nie jest scenariuszem bazowym, przyczyniła się do lekkiego umocnienia polskiej waluty. Gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu EBC oddziaływał w kierunku umocnienia złotego. W pi?tek złoty lekko tracił na wartości, przy braku zaangażowania inwestorów zza oceanu (Święto Niepodległości).
W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie środowa publikacja Minutes z ostatniego posiedzenia FOMC, która może przyczynić się do podwyższonej zmienności na rynkach. Jednak ze względu na ubogi kalendarz makroekonomiczny w tym tygodniu zmienność kursu złotego w najbliższych dniach będzie ograniczona.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!