Analizy i badania

Sprzedaż przyspieszyła dzięki zwiększonym zakupom odzieży i obuwia

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła we wrześniu do 0,1% r/r wobec odnotowanego w sierpniu spadku o 0,3% r/r, co było poniżej naszej prognozy (1,0%) i konsensusu rynkowego (1,4%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się we wrześniu o 2,9% r/r wobec wzrostu o 2,0% r/r w sierpniu. Przyspieszenie wzrostu sprzedaży było spowodowane głównie sezonowym zwiększeniem zakupów odzieży i obuwia z kolekcji jesienno-zimowej, które w tym roku nast?piło później w zwi?zku z wyj?tkowo ciepłym sierpniem (liczona w cenach stałych dynamika sprzedaży w tej kategorii wzrosła do 14,8% r/r z 3,4% r/r w sierpniu). Wsparciem dla sprzedaży detalicznej we wrześniu było również zwiększenie dynamiki realnego funduszu płac w przedsiębiorstwach (por. MAKROpuls z 16.10.2015).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!