Analizy i badania

Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła w grudniu o 4,9% r/r wobec 3,3% w listopadzie

<p style="text-align: justify;">Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w grudniu o 7,0% r/r wobec 5,7% w listopadzie.</p>

>

Głównym źródłem wyższego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej było zwiększenie dynamiki sprzedaży w kategorii "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”. Wzrost ten wynikał naszym zdaniem ze znacz?cego wzrostu wydatków świ?tecznych dokonywanych przez gospodarstwa domowe w porównaniu do 2014 r. (por. MAKROpuls z 21.01.2016). W IV kw. ub. r. dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła 5,4% r/r wobec 2,8% w III kw., co stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy spożycia prywatnego, zgodnie z któr? jego roczna dynamika zwiększy się w IV kw. do 3,3% wobec 3,1% w III kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!