Analizy i badania

Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła w cenach bieżących o 1,6% r/r we wrześniu wobec 1,7% r/r w sierpniu

<p style="text-align: justify;">Spadek dynamiki sprzedaży nastąpił mimo korzystnego wpływu różnicy w liczbie dni roboczych. Czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu sprzedaży w cenach bieżących było pogłębienie deflacji cen dóbr uwzględnianych w sprzedaży detalicznej, a także dobra pogoda, która przyczyniła się do ograniczenia popytu na odzież i obuwie z kolekcji zimowych oraz sprzęt RTV i AGD.</p>

>

Zgodnie z danymi GUS w III kw. 2014 r. dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła 2,6% r/r wobec 5,1% w II kw. Dane te wspieraj? nasz? prognozę, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji ukształtuje się w III kw. na takim samym poziomie jak w II kw. (2,8% r/r).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!