Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Sprzedaż detaliczna pod coraz większym wpływem słabnącej siły nabywczej konsumentów

Obniżenie dynamiki sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych miało w lutym szeroki zakres i zostało odnotowane aż w 7 z 8 raportowanych przez GUS kategorii. Na szczególną uwagę zasługują najsilniejszy od kwietnia 2020 r., czyli od pierwszej fazy pandemii, spadek sprzedaży w kategorii „meble, RTV, AGD” (-10,3% r/r w lutym wobec 1,4% w styczniu), a także spowolnienie sprzedaży w kategorii „tekstylia, odzież, obuwie” (9,9% r/r w lutym wobec 15,8% w styczniu). W naszej ocenie jest to efektem obniżającej się siły nabywczej gospodarstw domowych spowodowanej przez utrzymującą się wysoką inflację. Z bardzo silnym spadkiem realnej sprzedaży detalicznej mieliśmy również do czynienia w przypadku kategorii „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (-26,2% r/r w lutym wobec -8,4% w styczniu). Warto jednak zwrócić uwagę, że w kierunku obniżenia dynamiki sprzedaży paliw oddziaływał przede wszystkim efekt wysokiej bazy sprzed roku związany z paniką zakupową wywołaną wybuchem wojny w Ukrainie (por. MAKROpuls z 21.03.2022). Wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej odnotowano jedynie w przypadku kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (7,5% r/r w lutym wobec -2,5% w styczniu – najwyższy poziom od czerwca 2021 r.). W kierunku wzrostu sprzedaży w tej kategorii oddziałują efekty niskiej bazy sprzed roku, a także większa dostępność samochodów związana z obserwowanym w ostatnich kwartałach ożywieniem produkcji w branży motoryzacyjnej. Warto jednocześnie zauważyć, że sprzedaż kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” jest relatywnie odporna na spadek siły nabywczej konsumentów, ponieważ wydatki w niej realizowane są głównie przez zamożniejsze gospodarstwa domowe.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!