Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w kwietniu do 4,3% r/r wobec 6,0% w marcu, kształtując się poniżej konsensu rynkowego (5,9%) i powyżej naszej prognozy (3,5%). Dynamika sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych zmniejszyła się w kwietniu do 4,1% r/r wobec 6,1% w marcu, kształtując się poniżej konsensu rynkowego (5,1%) i powyżej naszej prognozy (3,0%). W kierunku spowolnienia wzrostu sprzedaży oddziaływało przesunięcie terminu świąt Wielkiejnocy względem ub. r. (w 2024 r. data świąt przypadła na marzec, podczas gdy w 2023 r. był to kwiecień), który w tym roku sprzyjał zwiększonym wydatkom w marcu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zmniejszyła się w kwietniu o 3,5% m/m. Naszym zdaniem tak silny spadek odsezonowanej sprzedaży detalicznej w kwietniu wynikał w znacznym stopniu z trudności w oczyszczeniu danych z silnych efektów związanych z zakupami wielkanocnymi dokonywanymi w marcu. W konsekwencji, w maju oczekujemy wzrostu sezonowo wyrównanej sprzedaży detalicznej i tym samym kontynuacji obserwowanej w ostatnich kwartałach tendencji do wzrostu sprzedaży.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!