Analizy i badania

Spowolnienie w strefie euro oraz konflikt na Ukrainie obniżyły dynamikę eksportu

<p style="text-align: justify;">W III kw. br. dynamika eksportu obniżyła się do 3,8% r/r wobec 4,8% w II kw. Głównym powodem spowolnienia wzrostu polskiego eksportu było zmniejszenie popytu ze strony głównych partnerów handlowych Polski, w tym z Niemiec.</p>

>

Zgodnie z danymi Eurostatu dynamika liczonego w euro polskiego eksportu do Niemiec obniżyła się w pierwszych dwóch miesi?cach III kw. do 3,5% r/r wobec 9,3% w II kw., a do całej strefy euro do 4,7% wobec 9,0% w II kw. Ponadto, czynnikiem ograniczaj?cym wzrost polskiego eksportu był konflikt rosyjsko-ukraiński i wprowadzone w sierpniu rosyjskie embargo na polsk? żywność. Szacujemy, że embargo to zmniejszyło dynamikę PKB w III kw. o ok. 0,1 pkt. proc. Zgodnie z danymi Eurostatu dynamika liczonego w euro polskiego eksportu do Rosji zmniejszyła się w III kw. do -15,5% r/r wobec -12,0% w II kw., a na Ukrainę do -30,4% w III kw. wobec -30,0% w II kw.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!