Aktualności firm stowarzyszonych

Spotkanie z przedstawicielami kantonu Schwyz w Szwajcarii na konferencji 5. Swiss-Polish Roundtable

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">W dniu 6 listopada 2018 r. w Szwajcarii odbyła się konferencja 5. Swiss-Polish Roundtable, organizowana przez kanton Schwyz oraz Switzerland Global Enterprise, oficjalną szwajcarską agencję promocji eksportu i inwestycji. Tematyka konferencji dotyczyła transgranicznego biznesu w epoce cyfrowej oraz najlepszych praktyk między innymi z branży technologii medycznej.</span></p>

>

Swiss-Polish Roundtable skupia firmy z Polski i Szwajcarii, aby badać możliwości wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji w działaniach i nawi?zania partnerstwa w biznesie. To wydarzenie dociera do liderów biznesu głównie z branży ICT i branży technologii medycznej. Kluczowe tematy poruszone podczas 5. Swiss-Polish Roundtable obejmowały:

  • Cyfrowe modele operacyjne a reprezentacja lokalna – czy korzyści płyn? od obydwu razem, czy osobno?
  • Więcej na temat... Współpraca między zespołami w różnych krajach – jak poprawić efektywność?
  • Rozwijanie działalności – czego ucz? nas szwajcarskie i polskie przykłady najlepszych praktyk?
  • Blockchain – czy napędza biznes w transakcjach transgranicznych?

Blockchain lub łańcuch bloków to zdecentralizowana i rozproszona baza danych dostępna w modelu open source w sieci internetowej o architekturze peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemaj?ca scentralizowanego miejsca przechowywania danych. Służy do księgowania poszczególnych transakcji, płatności lub zapisów księgowych zakodowanych za pomoc? algorytmów kryptograficznych. Blockchain to publiczny i jawny rejestr, do którego każdy może uzyskać dostęp.

BALAJCZA Linguistic Services, na zaproszenie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, której jest członkiem od 2013 roku, wzięła udział w tej konferencji. Poza ciekawymi wykładami i prezentacjami, spotkanie umożliwiło nawi?zanie kontaktu ze szwajcarskimi firmami z branży ICT i medycznej oraz z polskimi firmami, zainteresowanymi obecności? na szwajcarskim rynku.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!