Podsumowanie wydarzeń

Spotkanie polskich parlamentarzystów z prezesami firm CCIFP

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', serif;"><span><strong>Dnia 20.09.2016 odbyło się w Sejmie spotkanie francuskich inwestorów z członkami sejmowej i senackiej Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej.</strong></span></span></p>

>

Podczas spotkania poruszone zostały ważne dla inwestorów tematy. Jednym z nich była kwestia rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce oraz zachęcanie podmiotów publicznych, podczas wyboru ofert w postępowaniu publicznym, do kierowania się innymi kryteriami niż cena. Mówiono również o akcjonariacie pracowniczym, czyli o działaniach na rzecz zaangażowania pracowników w rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrostu oszczędności pracowników, jak również o przygotowaniu instrumentów, jakie Państwo może wdrożyć, aby zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania. W kontekście tematów zwi?zanych z sektorem finansowym poruszono kwestię braku stabilności ustawodawstwa w tym sektorze, braku dialogu pomiędzy praktykami z ustawodawc? oraz problem braku regulacji dla Finances Technologies w Europie. Poruszono również sprawę różnych stawek akcyzy dla napojów o różnej zawartości alkoholi i braku równości w dostępie do reklamy dla wszystkich producentów napojów alkoholowych: piwo vs alkohole mocne. Omawiano również kwestię ewolucji dot. polityki dystrybucji w sektorze farmaceutycznym.

Waznym tematem był rynek pracy: kwestia wolności świadczenia usług w Europie, postulowano o otwarcie rynku polskiego na inne narodowości z powodu braku pracowników w Polsce, mówiono o problemie starzej?cego się społeczeństwa.

W obszarze handlu poruszono zagadnienia zwi?zane z projektem zakazu handlu w niedzielę oraz podatku od handlu.

W kolejnych pytaniach poruszono kwestię zachęt Państwa odnośnie wsparcia dla samochodów o niskiej emisji spalin oraz dla pojazdów elektrycznych, wdrożenia narzędzi, które umożliwi? walkę z piractwem w sektorze mediów, wsparcie dla rozwoju Kolei Dużych Prędkości oraz tematy zwi?zane z energetyk?.

Mówiono również o potrzebie dbania, na arenie międzynarodowej, o marce „Polska”, tak aby skutecznie zachęcać nowych inwestorów.

Było to pierwsze spotkanie inwestorów ze stosunkowo nowoutworzonymi grupami parlamentarnymi. Wymiana ta pozwoliła posłom i senatorom zapoznać się z najbardziej pal?cymi problemami inwestorów oraz zaproponować w niedalekiej przyszłości mniejsze spotkania robocze, które będ? zajmowały się już konkretnymi problemami.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!