Spotkania Centrum Szkoleniowego na jesieni

>

CYKL    ABC LIDERA BIZNESU

Grupa docelowa : Menadżerowie średniego i wyższego szczebla małych i dużych przedsiębiorstw, osoby zarz?dzaj?ce przedsiębiorstwem

Cel : Wsparcie wrozwojutalentów zawodowych tych osób,w strategicznym spojrzeniu na swoje miejsce w strukturze firmy oraz w   rozwoju ich kreatywności rynkowej

Najbliższe spotkania :

 • 25.09.2014 : Zarz?dzanie własnym rozwojem, czyli jak i dlaczego wyjść ze swojej strefy komfortu
 • 24.10.2014 : Świadome zarz?dzanie swoj? ścieżk? kariery
 • 21.11.2014 : Kreatywność rynkowa
 • 12.12.2014 : Poszukiwanie źródeł finansowania projektów
 • 16.01.2015 : Planowanie ci?głości biznesowej

Planowane tematy :

 • Co-Development – innowacyjny sposób na rozwój współpracy zespołowej poprzez proces grupowego uczenia się i wymiany doświadczeń
 • Motywacja i wyrażanie uznania
 • Mentoring a Coaching  
 • Emocje w przedsiębiorczości
 • Sukcesja w firmie   - przygotowanie swojego następcy
 • Sukcesja w firmie – aspekty prawne i finansowe
 • Społeczna odpowiedzialność przywódcy
 • Przywództwo angażuj?ce
 • Personal Branding

Pocz?tek cyklu : wrzesień 2014

Warsztaty 6 godzinne

Partnerzy merytoryczni cyklu warsztatów to m.in. :


CYKL SPOTKAŃ DLA HR na temat rekrutacji na poszczególne stanowiska i grupy zawodowe

23 września :   Rekrutacja na kluczowe stanowiska kadry zarz?dzaj?cej

21 października : Rekrutacja finansistów i księgowych

18 listopada : Rekrutacja asystentów/asystentek

16 grudnia : Rekrutacja handlowców

Styczeń 2015 : Rekrutacja specjalistów IT

Luty 2015 : Rekrutacja inżynierów

Na spotkaniach będziemy omawiać różne kwestie zwi?zane z zatrudnianiem osób na wyżej wymienione stanowiska : specyfika rekrutacji, na co warto zwracać uwagę, z jakiego pokolenia najczęściej zatrudniamy, z jakimi dyplomami i jakich uczelni, z jakimi językami obcymi, na jak? formę współpracy, jakie s? średnie płace, jak wdrażamy pracownika w strukturę i strategię firmy, stereotypy zwi?zane z danym stanowiskiem, jak je przełamywać, jakie systemy motywacyjne proponujemy, jakie ścieżki kariery, itp.

Partnerzy merytoryczni cyklu :

  

CYKL "KOMUNIKACJA W INTERNECIE" dla poszczególnych branż

Pod wpływem cyfrowej rewolucji, dzięki blogom, mediom społecznościowym aplikacjom na smartfony i tablety i innym nowoczesnym narzędziom komunikacji,   marki mog? teraz być tam, gdzie ich klienci. O tym zjawisku i o tym, co i w jaki sposób marka może rozmawiać ze swoimi Klientami przez internet, będziemy dyskutować na naszym praktycznym spotkaniu. Zapoznaj? się Państwo z konkretnymi radami, case’ami, itp. którymi mog? się Państwo zainspirować w swojej pracy. Będziemy opierać się na konkretnych danych, trendach w danej branży, a także będziemy chcieli odpowiadać na Państwa pytania wynikaj?ce z doświadczenia zawodowego i Państwa aktualnej działalności.

Zakres tematyczny spotkania :

 • trendy w komunikacji marketingowej on line 2014
 • cele komunikacji marketingowej
 • narzędzia komunikacji marketingowej
 • najlepsze praktyki
 • co można zrobić własnymi siłami ?
 • ćwiczenia

Cykl rozpoczęliśmy wiosn? 2014 roku. Na razie zorganizowane zostały spotkania dla branż : gastronomia i sektor HoReCa oraz doradztwo prawne

Przed nami, na jesieni : finanse, bankowość i ubezpieczenia; transport i logistyka oraz sektor konstrukcyjno-budowlany

Partner merytoryczny cyklu :

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!