Analizy i badania

Spór Polski z Komisją Europejską negatywny dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2778 (osłabienie złotego o 0,8%). </p>

>

Najważniejszym ubiegłotygodniowym wydarzeniem dla złotego był komunikat Komisji Europejskiej, zgodnie z którym rozpoczęty został kolejny etap postępowania w sprawie uchybienia przez Polskę zobowi?zaniom państwa członkowskiego. W efekcie we wtorek i w środę obserwowane było osłabienie polskiej waluty. Na szczególn? uwagę zasługuje odnotowane w ubiegłym tygodniu silne osłabienie złotego względem funta (o 4,1%). Wynikało ono w znacznym stopniu z silnego spadku kursu EURGBP po czwartkowym posiedzeniu Banku Anglii, na którym zasygnalizowano, że z uwagi na narastaj?c? presję inflacyjn? w najbliższych miesi?cach może rozpocz?ć się cykl zacieśniania polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC, które może przyczynić się do podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Jednocześnie publikacja nowych projekcji ekonomicznych FOMC może lekko umocnić złotego. Pozytywne dla złotego będ? w naszej ocenie również dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce. Pozostałe krajowe dane (zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), dane z amerykańskiego rynku nieruchomości oraz wyniki badań koniunktury w strefie euro będ? naszym zdaniem neutralne dla kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!