Izba

Spółka holdingowa do poprawy jeśli ma działać – komentarz Agnieszki Wnuk, Współprzewodniczącej Komitetu Podatki CCIFP

Wprowadzono od 1 stycznia ulgi podatkowe, które mają być korzystne dla inwestujących w rozwój przedsiębiorstw. Jednak jest to kolejna nieprecyzyjnie przygotowana ustawa związana z wprowadzaniem Polskiego Ładu.

 

Nowelizacja prawa podatkowego, która weszła w życie w 2022 r., zawiera bardzo istotną zmianę, która była od dawna oczekiwana i postulowana przez polskich przedsiębiorców, a dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów lub akcji.

 

"Kluczową korzyścią z tego rozwiązania jest możliwość reinwestowania całego osiągniętego zysku w kolejne spółki, dzięki czemu posiadający spółki holdingowe mogą aktywnie inwestować większe środki finansowe" - mówi w rozmowie z MarketNews24 Agnieszka Wnuk, współprzewodnicząca Komitetu Podatki CCIFP, doradca podatkowy, partner w MDDP. "Polscy przedsiębiorcy od dawna postulowali wprowadzenie takiego rozwiązania ponieważ funkcjonuje ono w wielu państwach, w tym również w Unii Europejskiej."

 

Ustawa przewiduje jednak szereg warunków, które trzeba spełnić, aby zastosować korzystne rozwiązanie dotyczące spółek holdingowych. Niektóre z tych warunków są oczywiste, a przykładem jest chociażby konieczność posiadania odpowiedniego pakietu udziałów bądź akcji przez zdefiniowany minimalny okres czasu.

Jednak w ustawie wprowadzono też warunki, które będą bardzo trudne do spełnienia. Dla spółek giełdowych praktycznie będzie bardzo trudna weryfikacja czy żadnej akcji nie posiada podmiot z raju podatkowego czy państwa nietraktatowego, ponieważ akcje spółek giełdowych są przedmiotem obrotu na bieżąco.

Inny wymóg dotyczy niekorzystania ze zwolnień dywidendowych.

 

"Niestety, ustawa nie precyzuje w jakim okresie spółka, która chce uzyskać status spółki holdingowej miałaby nie korzystać ze zwolnień przewidzianych już wcześniej w ustawie dotyczącej dywidend" – wyjaśnia Agnieszka Wnuk"Nie wiadomo też czy dotyczy to jakichkolwiek dywidend, czy też wyłącznie dywidend od spółki, której udziały bądź akcje są sprzedawane."

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!