Aktualności firm stowarzyszonych

Spółka EXCO A2A Polska Sp. z o.o. łączy się z CTN Polska Sp. z o.o. żeby stać się ważnym graczem na rynku usług księgowych w Polsce

<p style="text-align: justify;">Dzięki tej fuzji, EXCO A2A Polska jeszcze bardziej wzmocni swoją pozycję lidera na rynku usług księgowych, kadrowo-płacowych i konsultingowych, pomagając i towarzysząc inwestorom zagranicznym oraz wspierając firmy w ich codziennym zarządzaniu. Zdaniem Raphaëla Vieuxmaire, Założyciela, Członka Zarządu i Wspólnika EXCO A2A Polska „ To połączenie pokazuje dynamiczny rozwój naszej spółki. Dzięki niemu, wzmacniamy naszą pozycję na rynku, ale też pracujemy na renomę naszej marki i dążymy do stania się wyspecjalizowaną spółką, towarzyszącą na co dzień naszym klientom, dzięki 7 lokalizacjom w Polsce”.</p>

>

Od 1999 r. spółka EXCO A2A Polska dynamicznie rozwija się na polskim rynku i oferuje swoim klientom szeroki wachlarz najwyższej jakości usług, w oparciu o bogate doświadczenie zawodowe oraz doskonał? znajomość kultury biznesu i realiów gospodarczych, finansowych i prawnych.

Biuro księgowe EXCO A2A Polska jest zarz?dzane przez Pana Raphaëla Vieuxmaire oraz przez Pana Laurent Le Pajolec. Spółka ta w każdym roku odnotowuje wzrost, który utrzymuje się już od momentu jej utworzenia. Poza standardowymi usługami w zakresie księgowości i audytu, EXCO A2A Polska oferuje swoim klientom również usługi doradztwa i wsparcia w zarz?dzaniu, w tym także na rynkach zagranicznych (Francja, Afryka, Europa), dzięki przynależności do francuskiej sieci EXCO oraz do międzynarodowej sieci Kreston. Spółka działa w zgodzie z metodologi? zapewniaj?c? wysok? jakość świadczonych usług na tym samym poziomie, we wszystkich biurach należ?cych do sieci EXCO oraz do Kreston International.

Dzięki tej fuzji, EXCO A2A Polska staje się jednym z głównych podmiotów wspieraj?cych rozwój spółek zagranicznych na polskim rynku, jak również rozwój polskich spółek na rynkach zagranicznych. Raphaël Vieuxmaire dodaje, że „Poza obecnie istniej?cymi biurami (Warszawa, Kraków, Radom, Gdańsk, Wrocław i Poznań ) i świadczonymi aktualnie usługami, EXCO A2A Polska planuje otwarcie kolejnych biur blisko klientów oraz wprowadzenie nowych usług, jakich potrzebuj? nasi klienci – w tym, w dziedzinie zarz?dzania sprawami spadkowymi, w której wspólnicy maj? bogate, ponad 10-letnie doświadczenie.”

***

Sieć Exco
Grupa EXCO osi?gnęła w 2013 roku obroty rzędu 167 milionów euro, dzięki czemu uplasowała się na 6 pozycji wśród największych francuskich sieci biur świadcz?cych usługi z zakresu audytu, księgowości i doradztwa. Sieć zatrudnia blisko 2 350 pracowników i dysponuje 110 biurami we Francji, we Francuskich Terytoriach Zamorskich, w Portugalii, Polsce i Maroku. EXCO GHA działa na rynku afrykańskim. Więcej informacji na stronie www.exco.fr.

Sieć Kreston
KRESTON International plasuje się na 13 pozycji wśród największych sieci niezależnych biur świadcz?cych usługi z zakresu księgowości, audytu i doradztwa. Sieć KRESTON została założona w 1971 roku i obecnie działa w 104 krajach, dysponuje 192 biurami i zatrudnia ponad 20 000 pracowników. Więcej informacji na stronie www.kreston.com .

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!