Aktualności firm stowarzyszonych

Splio wyróżnione w pierwszej edycji “Pass French Tech”

<p style="text-align: justify;">15 września 2015 roku, Raphaël Jore, CEO Splio we Francji, miał okazję uczestniczyć, wraz z przedstawicielami 47 innych francuskich firm zajmujących się technologią cyfrową, w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Gospodarki i Finansów w Paryżu, we Francji. Zaproszeni goście to grupa <strong>48 firm, które otrzymały w 2015 roku certyfikat “Pass French Tech” w ramach pierwszej edycji programu </strong>zapoczątkowanego rok temu przez francuską organizację rządową <a href="http://en.lafrenchtech.com/" target="_blank">La French Tech</a>.</p>

>

Program certyfikacji  “Pass French Tech” został stworzony w celu wspomagania przedsiębiorstw francuskich wykazuj?cych bardzo duży wzrost w sektorze technologii cyfrowych. Dzięki certyfikatowi, firmy mog? korzystać ze specjalnych usług, maj?cych na celu wspieranie ich rozwoju w czasie wzmożonego wzrostu oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Certyfikat “Pass French Tech” umożliwia dostęp do najlepszych usług francuskich organizacji takich jak BPI France (rozwi?zania finansowe), Ubifrance (Francuska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego Przedsiębiorstw), Coface (ubezpieczenia należności), INPI (Krajowy Instytut Własności Przemysłowej), AFIC (private equity), a także innych międzynarodowych organizacji. “Pass French Tech” stanowi rodzaj “uprzywilejowanej przepustki”, dzięki której wybrane firmy mog? korzystać ze specjalnych usług wymienionych wcześniej organizacji.


Podczas spotkania w Paryżu miało miejsce wręczenie francuskim  firmom  certyfikatów . Niektóre z tych firm, wśród nich również Splio, zostały wyróżnione przez rz?d francuski specjalnym tytułem  “Champion”. Wyróżnienia zostały przyznane firmom, które odznaczaj? się innowacyjności?, niezależności? finansow? oraz siln? międzynarodow? obecności?.

Splio zostało wyróżnione, nie tylko ze względu na działalność we Francji, lecz także ze względu na swoj? działalność w innych krajach.  To dzięki wszystkim swoim międzynarodowym zespołom, Splio zostało odznaczone wyróżnieniem. Otrzymanie wyróżnienia daje Splio we Francji dostęp do nowych możliwości, a także możliwość uczestniczenia  w oficjalnych rz?dowych podróżach służbowych do innych krajów, promuj?cych francuskie rozwi?zania  technologiczne.

źródło zdjęć:  lafrenchtech.com

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie “Pass French Tech”, odwiedź poniższe strony internetowe:

Wersja angielska

Wersja francuska

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!