Analizy i badania

Spłata raty greckiego zadłużenia wobec EBC pozytywna dla złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1030 (umocnienie złotego o 1,7%).</p>

>

W poniedziałek mieliśmy do czynienia z silnym spadkiem awersji do ryzyka w reakcji na porozumienie osi?gnięte przez Grecję z wierzycielami, co doprowadziło do znacz?cego umocnienia złotego. We wtorek rano miała miejsce korekta, a w dalszej części dnia polska waluta zyskiwała na wartości, wspierana przez dobre krajowe dane nt. bilansu płatniczego. W środę kurs złotego ustabilizował się w oczekiwaniu na popołudniowe wyst?pienie szefowej FED J. Yellen przed Kongresem. W czwartek rano polska waluta umocniła się, a decyzja EBC o zwiększeniu limitu dla greckiego sektora bankowego w ramach awaryjnego finansowania ELA (patrz powyżej) nie spotkała się ze znacz?c? reakcj? rynku. W pi?tek łagodne umocnienie złotego było kontynuowane, wspierane przez dobre dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce.

W tym tygodniu największy wpływ na kształtowanie się kursu polskiej waluty będ? miały w naszej ocenie nastroje rynkowe dotycz?ce wydarzeń w Grecji. Oczekujemy, że Grecja spłaci dziś terminowo zapadaj?c? ratę zadłużenia wobec EBC. W rezultacie oczekujemy spadku awersji do ryzyka i umocnienia złotego. Istotne dla kształtowania się kursu polskiej waluty będ? również wyniki badań koniunktury (PMI) w najważniejszych europejskich gospodarkach. W przypadku realizacji naszej prognozy oczekujemy lekkiego osłabienia złotego. Negatywny dla złotego może być natomiast wstępny odczyt chińskiego indeksu PMI. Dane z rynku nieruchomości w USA będ? w naszej ocenie neutralne dla rynku.   

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!