Spłata raty greckiego zadłużenia wobec EBC pozytywna dla złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1030 (umocnienie złotego o 1,7%).</p>

>

W poniedziałek mieliśmy do czynienia z silnym spadkiem awersji do ryzyka w reakcji na porozumienie osi?gnięte przez Grecję z wierzycielami, co doprowadziło do znacz?cego umocnienia złotego. We wtorek rano miała miejsce korekta, a w dalszej części dnia polska waluta zyskiwała na wartości, wspierana przez dobre krajowe dane nt. bilansu płatniczego. W środę kurs złotego ustabilizował się w oczekiwaniu na popołudniowe wyst?pienie szefowej FED J. Yellen przed Kongresem. W czwartek rano polska waluta umocniła się, a decyzja EBC o zwiększeniu limitu dla greckiego sektora bankowego w ramach awaryjnego finansowania ELA (patrz powyżej) nie spotkała się ze znacz?c? reakcj? rynku. W pi?tek łagodne umocnienie złotego było kontynuowane, wspierane przez dobre dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce.

W tym tygodniu największy wpływ na kształtowanie się kursu polskiej waluty będ? miały w naszej ocenie nastroje rynkowe dotycz?ce wydarzeń w Grecji. Oczekujemy, że Grecja spłaci dziś terminowo zapadaj?c? ratę zadłużenia wobec EBC. W rezultacie oczekujemy spadku awersji do ryzyka i umocnienia złotego. Istotne dla kształtowania się kursu polskiej waluty będ? również wyniki badań koniunktury (PMI) w najważniejszych europejskich gospodarkach. W przypadku realizacji naszej prognozy oczekujemy lekkiego osłabienia złotego. Negatywny dla złotego może być natomiast wstępny odczyt chińskiego indeksu PMI. Dane z rynku nieruchomości w USA będ? w naszej ocenie neutralne dla rynku.   

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!