Nasze spojrzenie na…  •  Komunikaty prasowe  •  Zobacz także  •  Izba  •  Usługi

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, Departament Prawa Pracy przygotował Newsletter na temat Specustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Newsletter zawiera informacje o przyznanym prawie do legalnego pobytu oraz pracy na terytorium Polski przez okres 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia konfliktu zbrojnego, tj. do dnia 24 sierpnia 2023 r., oraz wskazuje środki pomocy dostępne w Polsce.

Newsletter podsumowuje również rozwiązania dla przedsiębiorców planujących zatrudnić obywateli Ukrainy oraz udzielających pomocy finansowej lub rzeczowej.

W poniższym linku przedstawiamy Państwu główne założenia Specustawy z 12 marca 2022 r. (z późniejszymi zmianami) o pomocy obywatelom Ukrainy.

Link: Newsletter

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!