Analizy i badania

Spadek światowych cen żywności

<p style="text-align: justify;">Indeks cen żywności FAO obniżył się w październiku do 176,4 pkt. wobec 178,6 pkt. we wrześniu (-1,2%). Spadek indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z niższych cen 4 z 5 jego składowych: produktów mlecznych (-4,2% m/m), oleju roślinnego (-1,1% m/m), mięsa (-0,9% m/m) oraz cukru (-0,7% m/m). </p>

>

Przeciwny efekt miał wzrost składowej dla cen zbóż (+0,6% m/m). Światowe ceny żywności zwiększyły  się w październiku w ujęciu rocznym o 2,4% wobec wzrostu o 4,5% we wrześniu. Jest to tym samym trzeci z rzędu spadek ich rocznej dynamiki. W kierunku jej obniżenia oddziałuj? efekty wysokiej bazy sprzed roku widoczne szczególnie w przypadku produktów mlecznych.

W naszej ocenie w kolejnych miesi?cach światowe ceny żywności będ? się utrzymywać w trendzie spadkowym, a na pocz?tku 2018 r. ich roczna dynamika przyjmie ujemn? wartość. Uważamy, że najsilniejszy spadek cen obserwowany będzie w przypadku produktów mlecznych, mięsa oraz cukru (por. AGROmapa z 15.09.2017).  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!