Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Spadek stawek IRS przed posiedzeniem RPP

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 5,01 (spadek o 18pb), 5-letnie do 4,55 (spadek o 18pb), a 10-letnie do 4,75 (spadek o 17pb). W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi (Niemcy, USA). Zmniejszeniu rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyjały słabnące oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne. Publikacja wyższych od oczekiwań krajowych danych o inflacji przyczyniła się do wzrostu stawek IRS, choć nie zdołała odwrócić ich trendu spadkowego.

W tym tygodniu, w centrum uwagi inwestorów będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP. Nasza prognoza zakładająca obniżkę stóp procentowych o 25pb jest spójna z oczekiwaniami rynku, stąd nie oczekujemy istotnego wpływu decyzji RPP na stawki IRS. W kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS może oddziaływać natomiast konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego. Zaplanowane na ten tydzień publikacje ze światowej gospodarki będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

 

ZOBACZ RAPORT W PDFIE

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!