Aktualności firm stowarzyszonych

Spadek stawek IRS pomimo rosnącego spreadu względem rynków bazowych

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,365 (spadek o 5pb), 5-letnie do 0,5425 (wzrost o 2pb), a 10-letnie nie zmieniły się i wyniosły 0,835. Ubiegłotygodniowy stawek IRS wynikał ze spadku rentowności obligacji na rynkach bazowych. Był on związany z dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej przez EBC (patrz powyżej). Jednocześnie obserwowany był wzrost spreadu pomiędzy polskimi i niemieckimi obligacjami, co ograniczało spadek stawek IRS. Był to efekt wzrostu awersji do ryzyka oraz obaw inwestorów dotyczących planowanych dużych emisji obligacji przez rząd, BGK i PFR (patrz powyżej). W ubiegłym tygodniu w ramach operacji strukturalnych NBP skupił obligacje o wartości 13,2 mld zł, w tym 12,5 mld zł wyemitowanych przez BGK i PFR. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzywą dochodowości.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach głównym czynnikiem wpływającym na stawki IRS będą doniesienia medialne w sprawie epidemii COVID-19. W centrum uwagi rynku będą informacje nt. rozprzestrzeniania się pandemii. Dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA będą oddziaływały w kierunku wzrostu stawek IRS. Pozostałe publikacje będą neutralne dla krzywej dochodowości.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!