Analizy i badania

Spadek poczucia bezpieczeństwa wśród pokolenia Y

<p style="text-align: justify;">6. edycja globalnego raportu: The 2017 Deloitte Millennial Survey. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dotyczącej najważniejszych wniosków płynących z raportu pt. <a href="http://mailer.deloitte.pl/mr/b01058724b9a89752c300b08f05cb684/6577499/s/www2.deloitte.com/content/www/pl/pl/pages/human-capital/articles/spadek-poczucia-bezpieczenstwa-wsrod-pokolenia-y-2017-millennial-survey.html" target="_blank"><strong>„Millennial Survey. Apprehensive millennials: seeking stability and opportunities in an uncertain world”</strong></a>.</p>

>

Wywiad został przeprowadzony z  Michałem Olbrychowskim, Dyrektorem, Liderem zespołu Communications Consulting CE w Deloitte.

Przykładowe w?tki poruszane w dyskusji:

  1. Jacy s? dzisiejsi milenialsi? Czy wydarzenia geopolityczne, których byliśmy świadkami w 2016 roku, zmieniły postrzeganie świata przez pokolenie Y?
  2. Jak Y-ki oceniaj? swoj? przyszł? sytuację finansow??
  3. Jakie s? największe zmartwienia generacji Y?
  4. Jakie podejście do pracy maj? młodzi ludzie?
  5. Czy wizerunek milenialsów, osób urodzonych po 1982 roku, zmienia się na przestrzeni ostatnich lat?
  6. Jakie cechy wg. generacji Y posiada dobry pracodawca?

Wysłuchaj podcastu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!