Analizy i badania

Spadek nominalnej dynamiki wynagrodzeń w polskim sektorze przedsiębiorstw

<p style="text-align: justify;">Nominalna dynamika wynagrodzeń w polskim sektorze przedsiębiorstw spadła w lutym do 3,2% r/r wobec 3,6% w styczniu. Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki płac pomiędzy lutym a styczniem była niepełna wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w górnictwie.</p>

>

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lutym o 5,0% r/r wobec 5,1% w styczniu, do czego przyczyniło się pogłębienie deflacji w lutym. Roczna dynamika zatrudnienia w lutym nie zmieniła się w porównaniu do stycznia i wyniosła 1,2%. W efekcie, średnia dynamika realnego funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach w okresie styczeń-luty wzrosła do 6,3% r/r wobec 5,2% w IV kw. ub. r. Dane stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji wzrośnie z 3,1% r/r w IV kw. ub. r. do 3,6% w I kw. br.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!