Aktualności firm stowarzyszonych

Spadek niepewności wokół Brexitu doprowadził do umocnienia złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3354 (umocnienie złotego o 0,9%). Było to efektem obniżenia światowej awersji do ryzyka. Poprawa nastrojów inwestorów wynikała z wyraźnego zmniejszenia prawdopodobieństwa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy po tym jak rząd B. Johnsona stracił większość w brytyjskim parlamencie, który jednocześnie przyjął ustawę mającą na celu zablokowanie Brexitu bez umowy i odrzucił wniosek B. Johnsona o przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA nie miały istotnego wpływu na kurs złotego.

Ze względu na istotny spadek prawdopodobieństwa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy w ubiegłym tygodniu obserwowane było również umocnienie funta brytyjskiego względem euro oraz euro względem dolara i franka szwajcarskiego. Publikacja lepszego od oczekiwań indeksu ISM poza przetwórstwem w USA doprowadziła do nieznacznego osłabienia euro względem dolara, lecz nie zdołał on odrobić strat z poprzednich dni. W konsekwencji w ubiegłym tygodniu doszło do aprecjacji złotego wobec dolara (o 1,4%), franka szwajcarskiego (o 1,1%) i funta brytyjskiego (o 0,2% – umocnienie złotego względem euro z nawiązką skompensowało osłabienie euro względem funta).

Uważamy, że w tym tygodniu kluczowe dla kursu EURPLN będzie posiedzenie EBC, które może przyczynić się do jego podwyższonej zmienności. Posiedzenie RPP, dane z Polski (bilans płatniczy, finalne dane o inflacji) oraz z USA (inflacja CPI, sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!