Analizy i badania

Spadek inflacji w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zgodnie ze wstępnym szacunkiem, inflacja w strefie euro zmniejszyła się we wrześniu do -0,1% r/r wobec 0,1% w sierpniu. Spadek inflacji wynikał z niższej dynamiki cen w kategorii „nośniki energii”, która obniżyła roczny wskaźnik inflacji o 0,2 pp.</p>

>

W naszej ocenie wpływ spadku cen surowców na światowym rynku na inflację w strefie euro będzie miał przejściowy charakter, a roczny wskaźnik inflacji przyjmie dodatni? wartość pod koniec br. Niemniej jednak dane zwiększaj? prawdopodobieństwo scenariusza, w którym EBC zdecyduje się dalsze łagodzenie polityki monetarnej poprzez wydłużenie horyzontu czasowego, zwiększenia skali lub zmiany struktury realizowanego obecnie Rozszerzonego Programu Skupu Aktywów.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!