Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Spadek cen zbóż wspierany przez prognozy wyższych zbiorów

Zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) z 12 maja br. światowa produkcja zbóż w sezonie 23/24 zwiększy się do 2299,3 mln t wobec 2229,6 mln t w sezonie 22/23 (+3,1%). Złożą się na to niższe zbiory jęczmienia (-3,0%) oraz wyższe zbiory kukurydzy (+6,0%), pszenicy (+0,2%) i pozostałych gatunków zbóż (+2,4%). Spadek produkcji jęczmienia będzie wynikać głównie z jego niższych zbiorów w Australii (-29,1% – istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska El Niño, oznaczającego istotną redukcję opadów w Australii). Wyższa produkcja kukurydzy będzie przede wszystkim związana z jej wyższymi zbiorami w USA (+11,2% - efekt większej powierzchni zasiewów i wyższych plonów), Argentynie (+45,9% - oczekiwane dobre zbiory po suszy w sezonie 22/23) i UE (+21,4% - dobre zbiory po słabym sezonie 22/23 z uwagi na suszę m.in. na Węgrzech i w Rumunii). Jednocześnie prognozowany jest dalszy spadek produkcji kukurydzy w Ukrainie (-18,5%), przy czym niższa podaż z tego kierunku została już z nawiązką skompensowana zwiększoną produkcją w pozostałych regionach. Na wyższą produkcję pszenicy złożą się jej wyższe zbiory w Argentynie (+55,4% - wspomniane ustąpienie efektu ekstremalnej suszy), Indiach (+5,8% - efekt większej powierzchni zasiewów i korzystnych warunków pogodowych) i UE (+3,5% - wzrost wspierany przez korzystne warunki pogodowe, poza Półwyspem Iberyjskim, gdzie utrzymuje się susza) oraz ich obniżenie w Rosji (-11,4% - powrót do trendu po rekordowych ubiegłorocznych zbiorach) i Australii (-25,6% - wspomniany efekt El Niño).

Zgodnie z prognozą USDA światowa konsumpcja zbóż w sezonie 23/24 zwiększy się do 2273,1 mln t wobec 2236,8 mln t w sezonie 22/23 (+1,6%). Wzrost spożycia prognozowany jest w przypadku kukurydzy (+2,8%), pszenicy (+0,4%) i pozostałych gatunków zbóż (+2,5%), podczas gdy jego spadek zostanie odnotowany w przypadku jęczmienia (-1,6%). Spożycie zbóż w sezonie 23/24 wspierane będzie przez ich większą dostępność z uwagi na dostosowanie podaży po szoku związanym z wybuchem wojny w Ukrainie. Spożycie zbóż pozostanie jednak niższe od ich produkcji, dzięki czemu ich światowe zapasy wzrosną w sezonie 23/24 do 603,1 mln t wobec 591,0 mln t w sezonie 22/23 (+2,0%), a współczynnik zapasy/spożycie zwiększy się do 26,5% wobec 26,4%, a w tym samym pozostanie na relatywnie niskim na tle historycznym poziomie.

Ostatnie miesiące przyniosły dalszy spadek cen zbóż na światowym rynku zbóż, czemu sprzyjają prognozy wskazujące na odbudową światowych zapasów i zmniejszenie niepewności na rynku. Oczekujemy, że spadek cen zbóż utrzyma się w najbliższych miesiącach, przy czym przestrzeń do silnych obniżek powoli się wyczerpuje. W naszym scenariuszu zakładamy status quo w kontekście porozumienia dotyczącego eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. W Polsce lokalnym czynnikiem, który może sprzyjać nieznacznemu odchylaniu się cen w dół od ceny światowej są duże zapasy po poprzednim sezonie. W konsekwencji, prognozujemy, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 90 zł/dt i 80 zł/dt na koniec 2023 r. i ok. 100 zł/dt i 85 zł/dt na koniec 2024 r. Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy są warunki pogodowe.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!