Analizy i badania

Spadek cen cukru pociągnął za sobą światowe ceny żywności

<p style="text-align: justify;">Indeks cen żywności FAO zmniejszył się w listopadzie do 171,3 pkt. wobec 172,6 pkt. w październiku (-0,7% m/m). Jednocześnie jest to czwarty miesiąc z rzędu, w którym indeks cen żywności FAO zwiększył się w ujęciu rocznym (+10,4% r/r w listopadzie wobec 9,1% w październiku). Spadek indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z niższych cen 3 z 5 jego składowych: cukru (-8,9% m/m), mięsa (-1,2% m/m) oraz zbóż (-0,6% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost cen oleju roślinnego (+4,6%) oraz produktów mlecznych (+2,0%).</p>

>

W danych na szczególn? uwagę zasługuje pierwszy od kwietnia br. spadek cen cukru. Zgodnie z komunikatem FAO wynikał on z lepszych od oczekiwań zbiorów trzciny cukrowej w Brazylii, będ?cej jej największym producentem na świecie, a także osłabienia brazylijskiego reala względem dolara.  

Nieznaczny spadek indeksu cen żywności FAO w listopadzie nie zmienia naszego scenariusza, zgodnie z którym na

  pocz?tku br. nast?piło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny na lata 2017-2018 zawieraj?cy prognozę inflacji w Polsce przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.


***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!