Aktualności firm stowarzyszonych

Sodexo Najlepszym Pracodawcą w globalnym programie Aon Hewitt

<p style="text-align: justify;">Aon Hewitt, światowy lider w doradztwie i rozwiązaniach outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, doceniła działania Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce przyznając firmie certyfikat Aon Hewitt Best Employer™ na poziomie międzynarodowym i krajowym. Otrzymane wyróżnienie jest potwierdzeniem najwyższych standardów Sodexo w tworzeniu motywującego środowiska pracy oraz konsekwentnego budowania wartościowych relacji z pracownikami.</p>

>

Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce, jest części? międzynarodowej Grupy Sodexo i oferuje kompleksowe usługi motywacyjne skierowane do pracowników oraz do klientów, kontrahentów i konsumentów. Działa na polskim rynku od 16 lat i jest liderem oraz ekspertem w zakresie usług poprawiaj?cych jakość życia. Z oferty firmy w Polsce skorzystało już 43 tysi?ce przedsiębiorstw. Polski oddział Sodexo Benefits and Rewards Services znalazł się w zaszczytnym gronie czterech firm certyfikowanych przez Aon Hewitt w ramach pierwszej edycji międzynarodowego programu Aon Hewitt Best Employers™ 2014. Tytuł został przyznany firmie w oparciu o opinie pracowników Sodexo na całym świecie, wyrażaj?ce ich poziom zaangażowania i satysfakcji z pracy, porównane do średnich wyników uzyskanych przez wszystkie badane na świecie organizacje. Globalny program Aon Hewitt Best Employers™ ruszył jesieni? 2014 roku, jako rozszerzenie corocznego, lokalnego badania “Najlepsi Pracodawcy”, prowadzonego w Polsce od 2005 roku, oraz europejskich rankingów Aon Hewitt, takich jak Najlepszy Pracodawca w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ramach globalnego programu Aon Hewitt Best Employers™ porównane zostały organizacje w celu identyfikacji tych, które dzięki swoim pracownikom staraj? się stworzyć przewagę konkurencyjn? i stać się najczęściej wybieranym pracodawc?. Docenione zostały firmy, które wspieraj? dobre praktyki biznesowe swoich pracowników, skuteczne przywództwo, firmy efektywnie definiuj?ce wizję i strategię na przyszłość, a także atrakcyjn? strategię budowania wiarygodnej marki pracodawcy, która pomaga określić poziom zadowolenia pracowników z pracy w danej firmie. Metodologia oceny została oparta na ponad 20-letnim doświadczeniu Aon Hewitt w zakresie badań zaangażowania i doceniania najlepszych pracodawców.

Naszym największym atutem s? ludzie, a największym motywatorem – ich uznanie, zaufanie i szacunek do nas jako pracodawców. Chcemy, by nasi pracownicy mogli mówić z dum?, że pracuj? w Sodexo, u najlepszego pracodawcy. Tytuł Aon Hewitt Best Employer™ dodaje nam skrzydeł i daje poczucie, że obraliśmy właściwy kierunek. Jest też dowodem na to, że rozumiemy motywację i potrafimy w naszej firmie efektywnie wdrażać usługi proponowane naszym klientom każdego dnia – powiedział Robert Lech, Dyrektor Generalny Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce.

Poza Polsk?, certyfikat Aon Hewitt Best Employer™ przyznano także oddziałom firmy Sodexo Benefits and Rewards Services w Austrii, Chinach, Czechach, na Węgrzech, w Indonezji, Rumunii, Hiszpanii, Tunezji, Wielkiej Brytanii i Wenezueli.

Sodexo, jako światowy lider w dziedzinie usług poprawiaj?cych jakość życia, w pierwszej kolejności promuje firmowe wartości wśród swoich pracowników. Nieustannie wdraża projekty, które pozwalaj? docenić, wzmocnić rozwój osobisty oraz zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie oraz równowagę między prac? i życiem prywatnym swoich pracowników. Na przykład w Wielkiej Brytanii, zarz?d uruchomił specjalny program zachęt i nagród tworz?c system do zarz?dzania indywidualnym oraz zbiorowym systemem motywacyjnym. W Wenezueli wprowadzono regularne, pozabiurowe imprezy maj?ce na celu poprawę jakości życia pracowników i ich rodzin, co przekłada się na umocnienie relacji oraz zwiększenie poziomu ich zaangażowania. A w Tunezji kierownictwo organizuje coroczny konkurs na najlepsze praktyki z ceremoni? rozdania nagród, który ma na celu wzmocnienie poczucia wartości pracowników, wspólnoty, wzajemnego zaufania i zaangażowania.

Na polskim rynku, oprócz zaszczytnego tytułu Aon Hewitt Best Employer™, firma Sodexo Benefits and Rewards Services otrzymała także m.in. tytuł Business Superbrands oraz trzykrotnie nagrodę Złota Jakość Roku.

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska

Sodexo Benefits and Rewards Services jest liderem polskiego rynku świadczeń pozapłacowych, na którym działa już od 16 lat, a także ekspertem w zakresie kompleksowych usług motywacyjnych. Doradza w obszarze tworzenia trwałych relacji pracodawcy z pracownikami oraz w zakresie budowania lojalności partnerów biznesowych i klientów. Wieloletnie doświadczenie firmy pokazuje, iż kompleksowe usługi motywacyjne pozytywnie wpływaj? na wydajność organizacji.

Z oferty Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce skorzystało już 43 tysi?ce klientów i ponad 3,5 miliona użytkowników. Na polskim rynku firma Sodexo otrzymała m.in. tytuł Business Superbrands oraz nagrodę Złota Jakość Roku.

Grupa Sodexo

Grupa Sodexo, światowy lider w zakresie usług poprawiaj?cych Jakość Życia, od chwili założenia firmy przez Pierre’a Bellona w 1966 roku, jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji, które kład? nacisk na efektywność, lojalność i dobre samopoczucie pracowników oraz partnerów biznesowych. Z wielk? pasj? 420 000 pracowników Sodexo w 80 krajach, projektuje, zarz?dza i dostarcza kompleksowe usługi w zakresie obsługi nieruchomości (Sodexo On-site Services) oraz w zakresie motywacji (Sodexo Benefits and Rewards Services), obsługuj?c każdego dnia 75 milionów konsumentów na całym świecie.

Sodexo w liczbach (dane z 31 sierpnia 2014 roku)

Grupa Sodexo na świecie

18,4 miliarda euro skonsolidowanego dochodu

428 000 pracowników

18. pozycja na liście największych pracodawców na świecie

80 krajów

33 300 placówek

75 milionów konsumentów dziennie

Sodexo On-site Services w Polsce

5 800 000 m2 obsługiwanej powierzchni

2 600 obsługiwanych mniejszych jednostek

2 000 zatrudnionych pracowników

420 Klientów

400 obsługiwanych nieruchomości

70 restauracji

Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce

43 000 Klientów

3 500 000 użytkowników naszych rozwi?zań

50 000 współpracuj?cych punktów usługowo-handlowych

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!