Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Słabsze dane o PKB wsparciem dla scenariusza obniżek stóp procentowych

Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zmniejszyła się w II kw. do -3,7% kw/kw wobec wzrostu o 3,8% w I kw. Tym samym w Polsce nie została odnotowana tzw. techniczna recesja (spadek odsezonowanego PKB w dwóch kwartałach z rzędu). Uważamy, że tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy w II poł. br., wspierane przez spadek inflacji (pobudzający popyt krajowy) oraz ustąpienie efektów wysokiej bazy sprzed roku. Tym samym podtrzymujemy nasz scenariusz „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki (por. MAKROmapa z 31.07.2023). Niemniej jednak, dzisiejsze dane o PKB w II kw. sygnalizują lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2023 r. (0,8% wobec 5,1% w 2022 r.). 

Opublikowana dzisiaj dynamika PKB w II kw. ukształtowała się na poziomie wyraźnie niższym niż przewidywała lipcowa projekcja NBP (-0,1% r/r). W połączeniu z prognozowanym przez nas szybkim spadkiem inflacji w kolejnych miesiącach (por. MAKROpuls z 14.08.2023) dzisiejsze dane wspierają nasz scenariusz, zgodnie z którym stopy procentowe zostaną obniżone łącznie o 50pb do końca roku.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!