Aktualności firm stowarzyszonych

Simplifying Complexity – zintegrowana usługa dla właścicieli nieruchomości

<p style="text-align: justify;">Polskie zespoły międzynarodowych firm Knight Frank i Rödl &amp; Partner stworzyły Simplifying Complexity, unikalną na polskim rynku usługę skierowaną zarówno do właścicieli pojedynczych nieruchomości komercyjnych, jak i całych portfeli.</p>

>

Simplifying Complexity to pakiet dedykowanych usług integruj?cych zarz?dzanie aktywami (asset management) z księgowości?, doradztwem prawnym i podatkowym. Knight Frank i Rödl& Partner proponuj? wspólnie szyte na miarę usługi zarz?dzania w imieniu klienta spółkami w Polsce, jak również wszystkimi aspektami zwi?zanymi z ich funkcjonowaniem. Rozwi?zanie zawiera pakiet usług niezbędnych do zarz?dzania aktywami komercyjnymi w Polsce, dzięki czemu pozwala na znaczne uproszczenie skomplikowanych dot?d procesów. Dla każdego projektu tworzony jest interdyscyplinarny zespół ekspertów i doradców, co umożliwia kompleksowe podejście do wyzwań na rynku nieruchomości. Dedykowany zespół jest kierowany przez Asset Managera, który jest pierwsz? osob? kontaktow? dla klienta.

Dzięki unikalnej, zintegrowanej usłudze Simplifying Complexity nasi klienci oszczędzaj? czas i pieni?dze oraz mog? się skupić na swojej podstawowej działalności, gdyż przejmujemy obsługę operacyjn? projektów. Dla właścicieli nieruchomości istotna jest wartość dodana, wynikaj?ca z know-how ekspertów Rödl & Partner oraz Knight Frank, z ich znajomości rynku, kluczowych lokalnych aspektów księgowych, prawnych i rachunkowych, jak i wieloletniego doświadczenia w zarz?dzaniu aktywami i nieruchomościami. Nasze usługi przyczyniaj? się do wzrostu wartości i optymalizacji inwestycji w nieruchomości – mówi Bartłomiej Łepkowski, Partner i Dyrektor działu Office and Logistics Asset Management w Knight Frank.

Specjalizujemy się w obsłudze księgowej i prawnej firm z branży real estate. W trakcie pracy na rzecz jednej z nich mieliśmy okazję współpracować z ekspertami z Knight Frank. Zauważyliśmy, że razem możemy zaoferować znacznie więcej, a powstała synergia daje klientowi niepowtarzaln? wartość dodan?. Tak właśnie narodziła się idea wspólnej, kompleksowej usługi. – mówi Renata Kabas-Komorniczak, Partner w Rödl & Partner.

Współpraca Knight Frank i Rödl & Partner oraz ich wspólna usługa wpisuj? się w coraz popularniejsz? ideę „one-stop-shop” oraz oferowanie kompletnych rozwi?zań dedykowanych danej branży lub grupie klientów.

Więcej informacji na stronie:
http://www.roedl.com/pl/pl/uslugi/outsourcing_finansowo_ksiegowy/uslugi_innowacyjne/simplifying_complexity.html

***

Działaj?ca w Polsce Knight Frank Sp. z o.o. jest części? międzynarodowej grupy Knight Frank, wiod?cego niezależnego doradcy w zakresie nieruchomości. W poł?czeniu z amerykańskim Newmark Grubb Knight Frank i Douglas Elliman Fine Homes w USA, grupa posiada sieć 417 biur w 58 krajach. Knight Frank Sp. z o.o. świadczy usługi między innymi z zakresu doradztwa deweloperskiego i inwestycyjnego, wycen nieruchomości, zarz?dzania nieruchomościami i aktywami oraz wynajmu powierzchni komercyjnych. Polska sieć biur obejmuje Warszawę, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Trójmiasto i Łódź. Więcej informacji na www.knightfrank.com.pl

Rödl & Partner jest międzynarodow? firm? świadcz?c? zintegrowane usługi profesjonalne w obszarze audytu, doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego, księgowości finansowej, obsługi kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.

http://www.roedl.com/pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!