Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Silny wzrost stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły 6,58 (wzrost o 64pb), 5-letnie do 5,89 (wzrost o 58pb), a 10-letnie do 5,33 (wzrost o 44pb). W ubiegłym tygodniu doszło do silnego wzrostu stawek IRS, do czego przyczyniła się silniejsza od oczekiwań podwyżka stóp procentowych dokonana przez RPP. Część inwestorów odebrała to jako perspektywę większej, niż wcześniej oczekiwali, skali podwyżek stóp procentowych w Polsce w ramach obecnego cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie EBC, które może sprzyjać podwyższonej zmienności stawek IRS. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!