Analizy i badania

Silny wzrost rentowności w reakcji na zwycięstwo D. Trumpa

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,889 (wzrost o 7pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,69 (wzrost o 22pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,351 (wzrost o 30pb).</p>

>

Od poniedziałku do wtorku widoczny był łagodny wzrost rentowności polskich obligacji w oczekiwaniu na wyniki wyborów prezydenckich w USA. W reakcji na zwycięstw D. Trumpa w środę doszło do dalszego spadku cen polskiego długu. W czwartek utrzymywał się silny wzrost rentowności polskich obligacji w ślad za rynkami bazowymi. Uważamy, że było to zwi?zane z oczekiwaniami rynku na zwiększenie presji inflacyjnej w USA w średnim okresie z uwagi na zapowiedzi D. Trumpa dotycz?ce ekspansywnej polityki fiskalnej podczas jego kadencji. W pi?tek obroty na polskim rynku długu były wstrzymane ze względu na Święto Niepodległości w Polsce.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie wtorkowy wstępny szacunek PKB w Polsce. W przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu prognozy oczekujemy lekkiego spadku rentowności polskich obligacji. Pozytywny wpływ na ceny polskiego długu może mieć również dzisiejszy finalny szacunek krajowej inflacji. Wtorkowa publikacja niemieckiego indeksu ZEW może być natomiast lekko negatywna dla cen polskich obligacji. Pozostałe krajowe dane (bilans płatniczy oraz zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, pozwolenia na budowę, rozpoczęte budowy domów, indeksy NY Empire State oraz Philadelphia FED), a także szacunki PKB w najważniejszych europejskich gospodarkach będ? naszym zdaniem neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!