Analizy i badania

Silny wzrost cen trzody chlewnej

<p style="text-align: justify;">GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w kwietniu br. W danych na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja silnego wzrostu cen trzody chlewnej (31,5% r/r w kwietniu wobec 18,8% w marcu). Jest to jednocześnie ich najsilniejszy wzrost w ujęciu rocznym od lutego 2012 r. Wysokie na tle historycznym ceny trzody chlewnej są efektem wejścia unijnego rynku wieprzowiny we wzrostową fazę cyklu w II kw. ub. r.</p>

>

W kontekście oceny trwałości wzrostu cen wieprzowiny na uwagę zasługuj? dzisiejsze dane GUS dotycz?ce pogłowia trzody chlewnej w Polsce w marcu br. Wzrost pogłowia odnotowano w większości grup struktury stada, m.in. w przypadku warchlaków o wadze od 20 kg do 50 kg (+10,2% r/r) oraz trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (+11,6% r/r). Wskazuje on, że producenci trzody chlewnej w reakcji na silny wzrost opłacalności produkcji w ostatnich kwartałach odbudowuj? pogłowie (por. AGROmapa z 08.03.2017).  

Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach dane Komisji Europejskiej wskaż? na podobne tendencje wśród pozostałych najważniejszych producentów wieprzowiny w UE. Bior?c pod uwagę   osłabienie popytu na wieprzowinę w Chinach w I kw. br., a także efekty wysokiej bazy z II poł. ub.r. prognozujemy, że dynamika cen trzody chlewnej w kolejnych miesi?cach będzie się stopniowo obniżać.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!