Analizy i badania

Silny spadek stawek IRS w ślad za niemieckim rynkiem długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 2,00(spadek o 1pb), 5-letnie dopoziomu  2,58(spadek  o 3pb),  a  10-letnie  do  poziomu  3,05(spadek  o 3pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu utrzymywał się spadek stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za niemieckim rynkiem długu. Obniżenie stawek IRS wspierane było przez czwartkowe aukcje długu (podstawow? i uzupełniaj?c?), na których Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-,   5-,   6-i   10-letnich terminach zapadalności o ł?cznej wartości 4,81 mld zł przy popycie równym 15,46 mld zł. Publikacje Minutesze   styczniowego posiedzenia FOMC, wyników badań koniunktury w strefie euro oraz krajowych danych o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej nie miały istotnego wpływu na krzyw?.

W   tym   tygodniu   w   centrum uwagi rynku będ? zaplanowane na środę i czwartek wyst?pienia nowego szefa FED J. Powella przed Kongresem. W naszej ocenie jego wypowiedzi mog? oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS. Uważamy, że zaplanowana na czwartek publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa będzie miała ograniczony wpływ na rynek.Neutralne dla krzywej będ? również liczne dane z USA (drugi szacunek PKB, zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, indeks ISM dla przetwórstwa, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz wstępne dane nt. inflacji w strefie euro.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!