Aktualności firm stowarzyszonych

Silny spadek stawek IRS w reakcji na rosnące obawy o światowy wzrost gospodarczy

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,41 (spadek o 37 pkt.), 5-letnie do poziomu 1,38 (spadek o 39pb), a 10-letnie do 1,44 (spadek o 40pb).

W ubiegłym tygodniu doszło do silnego spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. W znacznym stopniu był on efektem zwiększenia się obaw o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie oraz silnej wyprzedaży na światowych giełdach ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię wirusa COVID-19. Opublikowane w ostatnim tygodniu dane makroekonomiczne nie miały istotnego wpływu na krzywą.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla chińskiego przetwórstwa i indeks PMI dla polskiego przetwórstwa są neutralne dla rynku. W naszej ocenie prawdopodobieństwo dalszego spadku stawek IRS w tym tygodniu jest ograniczone. Stabilizacji sytuacji na rynku długu sprzyjać będzie ubiegłotygodniowa deklaracja prezesa FED, który wyraził gotowość złagodzenia polityki pieniężnej w warunkach pogorszenia perspektyw gospodarczych w USA ze względu na epidemię koronawirusa. Wsparciem dla globalnych nastrojów będzie również zapowiedziana dziś przez prezesa Banku Francji François Villeroya telekonferencja przedstawicieli banków centralnych z krajów należących do grupy G7. Uważamy, że posiedzenie RPP jak również dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeksy ISM) i strefy euro (wstępna inflacja) nie będą miały istotnego wpływu na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!