Silny spadek stawek IRS w reakcji na rosnące obawy o światowy wzrost gospodarczy

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,41 (spadek o 37 pkt.), 5-letnie do poziomu 1,38 (spadek o 39pb), a 10-letnie do 1,44 (spadek o 40pb).

W ubiegłym tygodniu doszło do silnego spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. W znacznym stopniu był on efektem zwiększenia się obaw o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie oraz silnej wyprzedaży na światowych giełdach ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię wirusa COVID-19. Opublikowane w ostatnim tygodniu dane makroekonomiczne nie miały istotnego wpływu na krzywą.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla chińskiego przetwórstwa i indeks PMI dla polskiego przetwórstwa są neutralne dla rynku. W naszej ocenie prawdopodobieństwo dalszego spadku stawek IRS w tym tygodniu jest ograniczone. Stabilizacji sytuacji na rynku długu sprzyjać będzie ubiegłotygodniowa deklaracja prezesa FED, który wyraził gotowość złagodzenia polityki pieniężnej w warunkach pogorszenia perspektyw gospodarczych w USA ze względu na epidemię koronawirusa. Wsparciem dla globalnych nastrojów będzie również zapowiedziana dziś przez prezesa Banku Francji François Villeroya telekonferencja przedstawicieli banków centralnych z krajów należących do grupy G7. Uważamy, że posiedzenie RPP jak również dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeksy ISM) i strefy euro (wstępna inflacja) nie będą miały istotnego wpływu na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!