Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Silny spadek stawek IRS w następstwie decyzji RPP

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do 4,33 (spadek o 68pb), 5-letnie do 4,16 (spadek o 39pb), a 10-letnie do 4,57 (spadek o 18pb). Kluczowymi czynnikami oddziałującymi w kierunku silnego spadku stawek IRS (w szczególności na krótkim końcu krzywej) była większa od oczekiwań rynkowych skala obniżki stóp procentowych przez RPP oraz konferencja prezesa NBP wskazująca na wysokie prawdopodobieństwo dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. Publikacje danych makroekonomicznych w ubiegłym tygodniu nie miały istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie posiedzenie EBC. Uważamy, że będzie ono oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!