Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Silny spadek rentowności w reakcji na wariant B.1.1.529

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 3,01 (spadek o 3 pb), 5-letnie do 3,08 (spadek o 3 pb), a 10-letnie do 2,99 (spadek o 3 pb). Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia na rynku długu było pojawienie się w piątek informacji o nowym wariancie koronawirusa B.1.1.529. W efekcie doszło do pogorszenia nastrojów inwestorów w obawie o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie, co doprowadziło do spadku stawek IRS na rynkach bazowych oraz w Polsce. Spadek stawek IRS widoczny był szczególnie na długim końcu krzywej. Obserwowane obecnie odwrócenie krzywej dochodowości oznacza, że w dłuższej perspektywie rynek wycenia korektę stóp procentowych w dół. W ubiegłym tygodniu odbyła się aukcja długu, na której BGK sprzedał obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 22-letnim terminie zapadalności za 450 mln PLN. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie środowa publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa, która może przyczynić się do wzrostu stawek IRS. Pozostałe dane z Polski (wstępna inflacja, finalny PKB) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą. Do wzrostu stawek IRS mogą przyczynić się natomiast wstępne dane o inflacji w strefie euro oraz dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA. Pozostałe dane z USA (indeks ISM dla przetwórstwa, indeks Conference Board) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!