Analizy i badania

Silny spadek rentowności obligacji po posiedzeniu Rezerwy Federalnej

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 1,77 (spadek o 4pb), 5-letnie do 1,91 (spadek o 13pb), a 10-letnie do 2,21 (spadek o 17pb).

 

Od poniedziałku do środy stawki IRS były stabilne. W czwartek doszło do wyraźnego spadku stawek IRS na całej długości krzywej w reakcji na gołębi wydźwięk środowego posiedzenia FED. W czwartek odbyła się aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje za 7,1 mld PLN i sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9- i 10-letnich terminach zapadalności za 7,2 mld PLN przy popycie równym 8,9 mld PLN. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzyw?. W pi?tek w kierunku pogłębienia spadku stawek IRS oddziaływała publikacja słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? krajowe dane o inflacji, które mog? przyczynić się do lekkiego spadku stawek IRS na końcu krzywej dochodowości. W kierunku zmniejszenia stawek IRS może oddziaływać również publikacja finalnego szacunku PKB w USA w IV kw. Pozostałe dane z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board i finalny indeks Uniwersytetu Michigan), a także wstępny szacunek inflacji w strefie euro oraz indeks Ifo dla Niemiec będ? naszym zdaniem neutralne dla krzywej. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!