Analizy i badania

Silny spadek produkcji budowlano-montażowej

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa obniżyła się w październiku o 5,2% r/r wobec spadku o 2,5% we wrześniu. Zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym odnotowano we wszystkich jej działach: "wznoszenie budynków”, "budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” a także "roboty budowlane specjalistyczne”, co wskazuje na szeroki zakres ograniczenia aktywności w budownictwie.</p>

>

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 1,6% wobec spadku o 0,9% we wrześniu. W naszej ocenie znaczne wyhamowanie produkcji budowlano-montażowej w ostatnich miesi?cach ma charakter przejściowy, co wynika z perspektywy przyspieszenia robót zwi?zanych z budow? obiektów inżynierii l?dowej i wodnej w IV kw. (efekt realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych i rozliczanych do końca br.).

Październikowe dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej stanowi? ryzyko w dół dla naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. (3,5% r/r wobec 3,4% w III kw.)

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!