Analizy i badania

Silne przyspieszenie wzrostu konsumpcji w III kw.

<p style="text-align: justify;">Dane o wrześniowej sprzedaży potwierdzają stopniową odbudowę konsumpcji prywatnej, wspieranej przez malejącą skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania, utrzymującą się niską inflację, zmiany w rekomendacji T oddziałujące w kierunku zwiększenia dostępności relatywnie nisko oprocentowanych kredytów konsumpcyjnych oraz wyhamowanie negatywnych tendencji na rynku pracy (zwiększone poczucie stabilności zatrudnienia), sprzyjające poprawie nastrojów konsumenckich.</p>

>

Tak? ocenę potwierdzaj? najnowsze dane GUS o koniunkturze konsumenckiej, zgodnie z którymi we wrześniu br. wyprzedzaj?cy wskaźnik ufności konsumenckiej ukształtował się na poziomie najwyższym od października 2011 r.

Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna wzrosła w III kw. o 3,9% r/r wobec 1,5% w II kw. Ponad dwukrotne zwiększenie dynamiki sprzedaży w III kw. stanowi silne wsparcie dla naszej prognozy dynamiki spożycia prywatnego, które w III kw. wzrosło o 0,7% r/r wobec 0,2% w II kw.

Credit Agricole Bank Polska S.A.   pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław   www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division  ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division  ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!