Analizy i badania

Silne przyspieszenie aktywności w przemyśle

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu o 8,8% r/r wobec wzrostu o 4,9% lutym, co było powyżej naszej prognozy (8,3%) i konsensusu rynkowego (7,2%).</p>

>

Tym samym tempo wzrostu produkcji w marcu było najwyższe od lutego 2011 r. Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy lutym a marcem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w marcu br. była ona o 1 większa niż w 2014 r., podczas gdy w lutym była ona taka sama jak przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w marcu o 0,8% m/m (wzrost o 6,0% r/r), co wskazuje na utrzymuj?cy się umiarkowanie silny wzrost aktywności w polskim przemyśle.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!