Analizy i badania

Silne odbicie produkcji przemysłowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu o 7,5% r/r wobec spadku o 3,4% w lipcu, co było poniżej naszej prognozy (8,3%) i powyżej konsensusu rynkowego (5,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w sierpniu o 2,1% m/m.</p>

>

Głównym czynnikiem, który przyczynił się do silnego wzrostu dynamiki produkcji był silny pozytywny efekt statystyczny zwi?zany z korzystn? różnic? w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w 2015 r., podczas gdy w lipcu br. była ona o 2 niższa niż przed rokiem). Ponadto, zgodnie z naszymi oczekiwaniami przesunięcie przerwy urlopowej w fabrykach Volkswagena w Poznaniu i Opla w Gliwicach, które zaniżyło lipcowy wskaźnik produkcji, przyczyniło się do wzrostu jej dynamiki w sierpniu. W 2015 r. przerwy technologiczne wyst?piły w całości w sierpniu, podczas gdy w br. miały one miejsce odpowiednio w lipcu oraz na przełomie lipca i sierpnia. W efekcie dynamika produkcji w kategorii "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy”, wspierana dodatkowo przez efekty kalendarzowe, zwiększyła się w sierpniu o 32,3 pkt. proc. (do 20,2% r/r wobec -12,1% w lipcu).  

Dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej był efekt zeszłorocznej niskiej bazy zwi?zany z fala upałów (por. MAKROpuls z 17.09.2015). Skrajne warunki atmosferyczne doprowadziły w sierpniu ub. r. do ograniczeń w dostawach energii elektrycznej na terenie kraju, a tym samym, do zmniejszenia możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!