Aktualności firm stowarzyszonych

Sii po raz drugi Najlepszym Miejscem Pracy IT w Polsce

<p>Sii, najdynamiczniej rosnąca firma świadcząca usługi IT i inżynierii przemysłowej, posiadająca oddziały w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Lublinie, po raz drugi</p> <p style="text-align: justify;">z rzędu otrzymała tytuł Najlepszego Miejsca Pracy IT w Polsce, przyznawany przez Magazyn „Computerworld” w niezależnym, anonimowym badaniu pracowników AudIT 2013, przeprowadzonym przez firmę TNS. Sii odnotowała najwyższy poziom satysfakcji i lojalności wśród badanych pracowników – indeks TRI*M mierzący te wartości wynosi 88.</p>

>

Podobnie jak w ubiegłym roku, badanie wykazało, że ponad połowa pracowników Sii (51%) to entuzjaści, podejmuj?cy w miejscu pracy dodatkowe inicjatywy i motywuj?cy innych do działania. S? oni lojalni wobec firmy i dobrze oceniaj? jej wizerunek i działania na rynku.

Badanie AudIT 2013 po raz drugi potwierdziło słuszność strategii Sii. Identyfikowanie i promowanie najlepszych pracowników, otwarta komunikacja i zespołowość – to s? te aspekty, na które zwracaj? uwagę pracownicy w ankietach i które w naszym przypadku s? bardzo dobrze oceniane. – mówi Joanna Kucharska, Dyrektor ds. HR i komunikacji w Sii. – Jako mocne strony Sii pracownicy ceni? m.in. umiejętność uczciwego rozwi?zywania sytuacji konfliktowych, a także dostępność przełożonego w razie pytań b?dź problemów. Cieszy nas także fakt, że duż? grupę entuzjastów stanowi? managerowie – ludzie, którzy zarz?dzaj? zespołami i maj? pozytywny wpływ na motywację swoich podwładnych. – dodaje Kucharska.

Index TRI*M to jedna liczba służ?ca do pomiaru i porównywania poziomu satysfakcji. Indeks powstaje w oparciu o odpowiedzi na 5 pytań, z których każde dotyka nieco innego wymiaru satysfakcji: ogóln? satysfakcję, prawdopodobieństwo polecenia pracodawcy, skłonność do ponownego podjęcia pracy, motywację ze strony najbliższych współpracowników, pozycję rynkow? pracodawcy.

Zatrudniaj?c ponad 1300 inżynierów Sii sp. z o. o. jest czołowym dostawc? usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce. Wspiera klientów w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarz?dzania infrastruktur?, integracji i utrzymania systemów oraz inżynierii przemysłowej. Specjaliści Sii realizuj? projekty dla wiod?cych firm z sektorów bankowości i finansów, ubezpieczeń, telekomunikacji, Hi-Tech, energetyki i przemysłu.

Spółka powstała w styczniu 2006 r. w Warszawie. Po 7 latach działalności Sii posiada w Polsce 7 oddziałów: w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Lublinie. Więcej informacji o firmie na stronie: www.pl.sii.eu

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!