Aktualności firm stowarzyszonych

Sii nagrodzona tytułem Great Place to Work

<p style="text-align: justify;"><strong>26 marca 2015 roku w siedzibie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych rozdano nagrody dla Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2015 – Great Place to Work 2015.  W gronie laureatów znalazła się Sii – najszybciej rozwijająca się firma IT i inżynierii przemysłowej w Polsce.</strong></p>

>

Ponad 85% pracowników Sii w anonimowej ankiecie, prowadzonej przez Great Place to Work Institute ?, odpowiedziało, że bior?c pod uwagę wszystkie badane aspekty, Sii jest wspaniałym miejscem pracy. To 3 w konkursie wynik wśród firm zatrudniaj?cych powyżej 500 pracowników. Sii wzięła udział w badaniu po raz pierwszy.

Ankieta Great Place to Work ? bardzo szczegółowo określa poziom zadowolenia pracowników. Wszystkie pytania, których jest 58, zgrupowane s? wokół 5 aspektów: wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa. Te z kolei dzielone s? na bardziej szczegółowe obszary, do których przypisane jest od 4 do 7 pytań.

Jesteśmy dumni z wyników – mówi Joanna Kucharska, Dyrektor HR i Komunikacji w Sii. – Pracownicy najbardziej ceni? niepowtarzaln? atmosferę, która panuje w firmie. Powtarzaj? się opinie o wartościowej kulturze organizacyjnej, współpracownikach i integracji, a także o możliwościach rozwoju, benefitach i świadczeniach. Zespół bardzo dobrze ocenił klarown? wizję celów i kompetentne zarz?dzanie firm?. Zwracano uwagę, że managerowie widz? w pracowniku przede wszystkim człowieka, co doskonale wpasowuje się w nasz? misję Sii Power People.

Badanie Great Place To Work ? ma ponad dwudziestoletni? historię i jest największym globalnym badaniem jakości miejsc pracy na świecie. W Polsce tegoroczna edycja jest już VII.

Sii zatrudnia w Polsce ponad 2000 pracowników w 8 oddziałach. W tym roku chce zwiększyć zatrudnienie do 2200 pracowników. To pierwszy raz, kiedy Sii brała udział w Badaniu Great Place to Work ?, ale firma jest już znana na rynku IT z dobrej atmosfery pracy i kultury organizacyjnej – w styczniu tego roku po raz trzeci z rzędu otrzymała tytuł Najlepszego Miejsca Pracy IT w Polsce, przyznawany przez Tygodnik „Computerworld”.    

***

Zatrudniaj?c ponad 2000 inżynierów Sii sp. z o. o. jest czołowym dostawc? usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce. Wspiera klientów w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarz?dzania infrastruktur?, integracji i utrzymania systemów oraz inżynierii przemysłowej. Specjaliści Sii realizuj? projekty dla wiod?cych firm z sektorów bankowości i finansów, ubezpieczeń, telekomunikacji, Hi-Tech, energetyki i przemysłu.

Spółka powstała w styczniu 2006 r. w Warszawie. Po 9 latach działalności Sii posiada w Polsce 7 biur: w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Lublinie i Katowicach. Więcej informacji o firmie na stronie: www.pl.sii.eu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!