Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Securitisation 2022 Global Practice Guide - Poland

Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells zaprasza do lektury Securitisation 2022 Global Practice Guide - praktycznego przewodnika po zagadnieniach prawno-podatkowych oraz regulacyjnych związanych z procesem sekurytyzacji w wybranych porządkach prawnych, w tym w Polsce.

Kancelaria Hogan Lovells została ponownie zaproszona przez renomowane wydawnictwo Chambers and Partners do współpracy redakcyjnej w zakresie przygotowania kompleksowego przewodnika opisującego mechanizmy sekurytyzacji w Polsce.

Autorami poszczególnych rozdziałów opracowań wydawanych przez Chambers and Partners mogą być wyłącznie kancelarie oraz prawnicy, którzy są liderami w dziedzinach będących przedmiotem danego przewodnika. Chambers and Partners zaprasza do współpracy jedynie najlepszych na rynku specjalistów – praktyków posiadających bogate i kompleksowe doświadczenie.

Chambers and Partners to renomowane wydawnictwo publikujące przewodniki po rynkach usług prawnych nieprzerwanie od 1990 roku. Obecnie, klasyfikacja rankingowa Chambers and Partners obejmuje 200 jurysdykcji. Podstawą wiarygodności publikacji są obiektywne i niezależne badania przeprowadzane przez wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół redakcyjny. W rankingach klasyfikowane są najlepsze kancelarie oraz najbardziej uznani na rynku prawnicy – eksperci w swoich dziedzinach i specjalizacjach.

Autorami tegorocznego rozdziału Securitisation 2022 Global Practice Guide dotyczącego Polski są: Beata Balas-Noszczyk, Piotr Zawiślak, Andrzej Dębiec oraz Zbigniew Marczyk z warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją mając nadzieję, że lektura przewodnika okaże się interesująca, a także dostarczy Państwu użytecznych i praktycznych informacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z treścią opracowania – uprzejmie prosimy o kontakt.

Kontakt


Beata Balas-Noszczyk
Partner Zarządzający, Departament Instytucji Finansowych
T +48 22 529 29 00
beata.balasnoszczyk@hoganlovells.com


Piotr Zawiślak
Partner, Departament Bankowości
T +48 22 529 86 31
piotr.zawislak@hoganlovells.com


Andrzej Dębiec
Partner, Departament Podatkowy
T +48 22 529 29 81
andrzej.debiec@hoganlovells.com


Zbigniew Marczyk
Counsel, Departament Podatkowy
T +48 22 529 29 54
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!