Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

SDZLEGAL SCHINDHELM zaprasza na szkolenie 19.09. we Wrocławiu

<p style="text-align: justify;">OPODATKOWANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ I KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ W ŚWIETLE PROJEKTU ZMIAN DO USTAWY O CIT I PIT. W dniu 6 sierpnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku CIT i PIT. Zgodnie z jego założeniami spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne od dnia 1 stycznia 2014 roku staną się płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Do tej pory ich dochody nie podlegały opodatkowaniu, opodatkowany był jedynie dochód ich wspólników.</p>

>

  • Na jakich zasadach będ? opodatkowane spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz ich wspólnicy?
  • Czy sytuacja komplementariuszy i komandytariuszy / akcjonariuszy będzie podobna?
  • Jakie s? sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania lub odsunięcie jego skutków w czasie?
  • Czy będzie alternatywa dla spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej?

Na te, oraz na inne praktyczne pytania odpowiemy na kolejnym szkoleniu SDZLEGAL SCHINDHELM organizowanym w dniu 19 września 2013 roku.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

do przedsiębiorców którzy prowadz? działalność w formie spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, wszelkich innych osób zainteresowanych prawnymi i podatkowymi problemami zwi?zanymi z funkcjonowaniem tych spółek, na gruncie planowanych zmian w tym zakresie.

TRENERZY

Tomasz Szarek – radca prawny. Kieruje działem prawa spółek i obsługi korporacyjnej. Specjalizuje się w projektach przekształceń spółek oraz w transakcjach typu M&A.

Andrzej Łuszpak – doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze podatkowej i rachunkowej spółek prawa handlowego, wykorzystuj?c swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym świadczonym na rzecz podmiotów gospodarczych.

CZAS I MIEJSCE SZKOLENIA

19 września 2013 r. godz. 9.00 – 12.00

Wrocław Plac Solny 16, parter, Sala świetlikowa

KOSZT SZKOLENIA

200 złotych + 23% VAT

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe

Zgłoszenia proszę wysyłać na: tomasz.szarek(@)sdzlegal.pl w terminie do dnia 16 września 2013.

Uwaga ilość miejsc ograniczona.

Szkoleniu patronuje Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!