Aktualności firm stowarzyszonych

Saur Polska wdroży model matematyczny sieci kanalizacyjnej miasta Poznania

<p style="text-align: justify;">Saur Polska, filia grupy Saur w Polsce, podpisuje umowę na usługi konsultingowe ze spółką Aquanet, świadczącą usługi wodno-kanalizacyjne w Poznaniu.</p>

>

Firma Saur Polska została wybrana przez Aquanet, spółkę świadcz?c? usługi wodno- kanalizacyjne dla miasta Poznania w celu wdrożenia modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej. Usługa ta wpisuje się w projekt „Uporz?dkowanie gospodarki wodno- ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach”, w który zaangażowało się miasto w celu analizy i optymalizacji wydajności swojej 1 200 kilometrowej sieci. Narzędzia obliczeniowe i prognostyczne dotycz?ce funkcjonowania sieci wdrożone przez Saur Polska pozwol? rozwi?zać problemy w obszarze eksploatacji i przepustowości, zarz?dzania systemem, wskazać na priorytetowe inwestycje, a także zarz?dzać sytuacjami kryzysowymi i zredukować uci?żliwości zwi?zane z podtopieniami.

Ekspertyza hydrauliczna i transfer wiedzy

Zadanie składa się z trzech etapów. Pierwszy, poświęcony będzie analizie danych potrzebnych do budowy modelu, a także przygotowaniu kampanii pomiarowej. Drugi etap, polegaj?cy na budowie modelu, przeprowadzeniu kampanii pomiarowej, a następnie na kalibracji modelu w oparciu o uzyskane dane. Ostatni etap, powdrożeniowy, skupiać się będzie na zastosowaniu modelu w strukturze spółki Aquanet. Inżynierowie Zamawiaj?cego będ? towarzyszyć ekipie Saur Polska w trakcie czterech lat wykonywania przedmiotu umowy, aby po skończeniu projektu móc korzystać samodzielnie ze wszystkich funkcjonalności modelu.

Referencja w sektorze wodno- kanalizacyjnym w Polsce

Know- how firmy Saur w zakresie inżynierii hydraulicznej pozwoliło spółce Saur Polska uzyskać od 2015 roku zaufanie miast Lublin, Szczecin i Katowice. Nowym kontraktem, Saur Polska wzmacnia swoj? wiarygodność na rynku polskim pośród znanych w branży międzynarodowych firm.

Poza usługami z zakresu inżynierii i doradztwa, Saur Polska eksploatuje również oczyszczalnię ścieków w Konstancinie- Jeziornie (30 000 R.L.M), obiekt, który został sfinansowany, zmodernizowany i rozbudowany przez spółkę. Grupa Saur obsługuje w Polsce 500 000 mieszkańców, produkuje 24 miliony m3 wody pitnej i oczyszcza 30 milionów m3 ścieków z 2 500 km sieci.

***

Kontakt dla prasy:
Magdalena Stelmaszczyk
(22) 208 23 51
magdalena.stelmaszczyk@saur.com.pl

O firmie Saur: grupa Saur towarzyszy samorz?dom lokalnym oraz przedsiębiorstwom przemysłowym w realizacji ich projektów zwi?zanych z gospodark? wodno- kanalizacyjn? (Saur), gospodark? odpadow? (Coved), pracami inżynieryjnymi (Stereau) i budowlanymi (CiseTP) oraz usługami dla rekreacji (Blue Green i Flower Campings). W zakresie działalności międzynarodowej, Grupa świadczy swoje usługi w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Szkocji, Hiszpanii i Polsce. Kluczowe liczby z 2015 roku: 1,6 mld € przychodu netto, 10 000 obsługiwanych samorz?dów lokalnych, 12 000 osób zatrudnionych i 18 milionów obsługiwanych mieszkańców we Francji i na świecie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!