Aktualności firm stowarzyszonych

Sare kupiło 83,35% udziałów spółki Marketnews24

<p style="text-align: justify;">Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Sare nabyło 85 udziałów w spółce Marketnews24, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego, za łączną kwotę 270 tys. zł.</p>

>

"Spółka Marketnews24 sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji video, a zakup jej udziałów przez emitenta jest wynikiem realizacji postanowień strategii korporacyjnej grupy Sare S.A. dotycz?cych rozwoju w obszarze video" - czytamy w komunikacie.  

Wcześniej Sare informowało m.in., że spółka MarketNews24, która tworzy i rozpowszechnia kontent oraz treści wideo, w samym tylko 2016 r. wygenerowała ok. 1 200 materiałów. Mogłaby zatem stanowić mocne wsparcie dla działaj?cego od 2016 r. w ramach spółki MrTarget projektu Video Target.    

Sare to technologiczna spółka oferuj?ca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służ?ce wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na GPW z NewConnect.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!