RSE  •  Zobacz także

Sanofi będzie z nami na Targach CSR Online

Od 5 do 9 października, na największym wydarzeniu CSR w Polsce, firma podzieli się z nami swoimi działaniami i aktywnościami w tym obszarze.

 

Realizowana przez Sanofi w Polsce strategia odpowiedzialnego biznesu (CSR) przynosi wiele pozytywnych efektów w wymiarze społecznym, kulturowym, ekonomicznym i środowiskowym.

 

OD WYSTAWCY:

 

SANOFI jest globalną firmą biofarmaceutyczną skoncentrowaną na zdrowiu ludzkim. Zapobiegamy chorobom za pomocą szczepionek, dostarczamy innowacyjne sposoby leczenia bólu i łagodzenia cierpienia. Koncentrujemy się na tych obszarach, w których najskuteczniej możemy wpływać na poprawę jakości życia, nieustannie intensyfikując działania zmierzające do opracowywania nowych leków odpowiadających na potrzeby pacjentów na całym świecie. Wspieramy tych, którzy cierpią na choroby rzadkie oraz miliony pacjentów zmagających się z chorobami przewlekłymi.

Posiadamy bardzo szeroką ofertę specjalistycznych produktów i usług - nasze portfolio obejmuje: leki innowacyjne, leki dojrzałe, szczepionki oraz CHC - Consumer Healthcare, czyli leki OTC na powszechne dolegliwości oraz suplementy diety. Dążąc do poprawy jakości życia pacjentów, tworzymy przełomowe rozwiązania pozwalające na leczenie chorób, które dotąd pozostawały nieuleczalne. Wspieramy pacjentów na świecie oraz w Polsce w kluczowych obszarach terapeutycznych, takich jak immunologia, onkologia, diabetologia, neurologia, choroby sercowo-naczyniowe, choroby rzadkie oraz szczepionki - w ofercie mamy najszerszy na świecie asortyment szczepionek chroniących przed 20 chorobami bakteryjnymi i wirusowymi, w tym przed grypą.

Polski oddział Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych według danych IMS Health Polska – globalnej firmy specjalizującej się w dostarczaniu informacji dla sektora farmaceutycznego. W Rzeszowie mieści się nasz Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków, gdzie produkujemy łącznie 415 unikalnych wyrobów. Nasze główne produkty to najpopularniejsze, stosowane przez Polaków w codziennych i przewlekłych dolegliwościach leki, w tym leki bez recepty oraz suplementy diety takie jak: No-Spa, Novanoc, Essentiale Forte czy Magne B6.

Realizowana przez Sanofi w Polsce strategia odpowiedzialnego biznesu (CSR) przynosi wiele pozytywnych efektów w wymiarze społecznym, kulturowym, ekonomicznym i środowiskowym. Prowadzimy działania stawiając na edukację, rozwój pracowników, angażując się w aktywności skierowane do społeczności lokalnych oraz realizując wiele projektów zdrowotnych. Dzięki naszej wyjątkowej i szerokiej specjalizacji, jesteśmy wszędzie tam, gdzie możemy przynieść realną zmianę. Wszystko to w oparciu o etykę i przejrzystość, ponieważ wierzymy, że to właśnie etyka biznesu jest pierwszym krokiem do wdrażania efektywnych działań CSR.

Strategia Sanofi w obszarze odpowiedzialnego biznesu (CSR)
 

Strategia zrównoważonego rozwoju Sanofi opiera się na 4 filarach, takich jak:

 • zwiększanie dostępu do opieki zdrowotnej wśród pacjentów

Cel ten realizujemy gwarantując dostęp polskich pacjentów do skutecznych i przełomowych terapii oraz szczepionek, które pomagają wyeliminować choroby i pozwalają na zapewnienie dobrostanu pacjentów, poprawę ich stanu zdrowia oraz zamienianie chorób śmiertelnych w uleczalne. Przekształcamy innowacje naukowe w rozwiązania opieki zdrowotnej dostępne dla pacjentów na całym świecie.

Rok 2020 jest wyjątkowy pod wieloma względami, w tym w zakresie zaangażowania społecznego Sanofi. Epidemia COVID-19, która dotknęła ludzi w każdym rejonie świata, jeszcze wyraźniej pokazała, jak niezastąpiony jest wkład sektora farmaceutycznego w ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego też spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, aby dostarczać pacjentom niezbędne im leki, a także zaproponować rozwiązania, które pomogą w ograniczeniu pandemii i jej przeciwdziałaniu. Aby tego dokonać, współpracujemy z partnerami zewnętrznymi i agendami rządowymi na całym świecie. Jako eksperci w opracowywaniu i produkcji szczepionek, nie ustajemy w staraniach, by opracować szczepionkę przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Nad jej stworzeniem pracujemy dwukierunkowo. Aby zmaksymalizować tempo prac nad nową szczepionką, rozpoczęliśmy współpracę z agencją BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), jak również z koncernem farmaceutycznym GSK. Wspólnie z GlaxoSmithKline za priorytetowe uważamy zapewnienie globalnego dostępu do szczepionki COVID-19 i zobowiązaliśmy się do jej dystrybucji w przystępnej cenie oraz poprzez mechanizmy zapewniające sprawiedliwy dostęp we wszystkich krajach. Jednocześnie, bazując na już istniejących terapiach, szukamy możliwych dróg walki z koronawirusem. Obecnie, wspólnie z firmą Regeneron, prowadzimy badania kliniczne nad wykorzystaniem naszej terapii stosowanej w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów w bezpiecznym leczeniu ciężkich objawów COVID-19. W Polsce podejmujemy działania, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom i wspierać osoby najbardziej potrzebujące pomocy w czasie pandemii. Działając na poziomie lokalnym, przekazaliśmy darowiznę na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Trafiła ona w postaci paczek do ponad 3 000 seniorów z różnych regionów Polski oraz do osób samotnych i pozostających w kwarantannie. Paczki zawierały artykuły spożywcze oraz produkty higieniczne, w tym maseczki i płyny dezynfekujące.

Naszą misją jest również edukowanie pacjentów, ich rodzin oraz całego społeczeństwa w temacie zarówno chorób cywilizacyjnych, jak i schorzeń, o których zwykle niewiele się mówi. Wiemy, że wzrost świadomości z jednej strony zmniejsza stygmatyzację osób chorych, a z drugiej pomaga im samym skuteczniej mierzyć się z problemami zdrowotnymi. Pacjenci świadomi swojej choroby są lepszymi partnerami dla lekarzy i łatwiej jest im odzyskać zdrowie. Jako globalny lider sektora farmaceutycznego i jeden z kluczowych inwestorów w Polsce, mamy możliwość dokonywania realnych zmian w życiu Polaków. Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowaliśmy szereg kampanii, takich jak „Nie sam na SM”, „Zrozumieć AZS”, „Motyle pod ochroną”, czy „Projekt KiDS – Dzieci i cukrzyca w szkołach”, które dotarły do milionów osób. W realizacji kampanii wspierają nas organizacje pacjenckie. Aby edukować pacjentów, przyspieszyć diagnostykę i wczesną interwencję, w sierpniu 2020 roku ruszyła ogólnopolska akcja badań profilaktycznych „Zbadaj wątrobę”. W 17 największych miastach Polski w specjalnie przygotowanym busie, tzw. „Wątrobusie”, mieszkańcy mogli bezpłatnie wykonać profilaktycznie nieinwazyjne badanie zasięgu włóknienia wątroby.

 • etyczne i przejrzyste działanie

Etyczne i przejrzyste działanie jest dla nas niezwykle istotne. Podstawą wszystkich naszych aktywności są wartości Sanofi, do których należą: odwaga, uczciwość, szacunek i praca zespołowa. Zobowiązujemy się do szanowania i promowania praw człowieka zgodnych z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka. Od 2003 roku jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy Global Compact prowadzonej przez ONZ i zwracamy szczególną uwagę na kwestie poruszone w fundamentalnych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (w tym na zakaz zatrudniania dzieci i pracy przymusowej oraz poszanowanie wolności zrzeszania się). Promujemy różnorodność, kierujemy się zasadami uczciwości i wzajemnego szacunku w kontaktach z osobami z firmy Sanofi, jak i spoza niej. Realizujemy projekty, które wspierają budowanie kultury etyki i integralności biznesu. Należą do nich Programy opracowane przez zespół ds. Etyki i Integralności Biznesu oraz Program Ambasadorów i Championów Etyki Biznesu. Dodatkowo, nasze zachowanie jako firmy reguluje globalny Kodeks Etyki, którego przestrzegać musi każdy pracownik. Kodeks ten obejmuje kluczowe obszary, takie jak uczciwość w zarządzaniu informacjami firmowymi (skutecznie zapobiegamy wykorzystaniu informacji poufnych), poszanowanie i ochronę ludzi oraz środowiska, jak również uczciwość w prowadzeniu naszych praktyk biznesowych. Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Etyki Sanofi, który znajdziecie Państwo na naszym stoisku w zakładce „Katalogi” oraz z naszym Kodeksem Przejrzystości, który zawiera szczegółowe raporty dotyczące relacji z przedstawicielami zawodów medycznych.

 • rozwijanie społeczności i zaangażowanie pracowników

Uważamy, że różnorodność wśród naszych pracowników i zewnętrznych partnerów biznesowych jest źródłem mocnych stron i podstawowym składnikiem naszych sukcesów. Budujemy środowisko pracy, które zarówno kobietom, jak i mężczyznom zapewnia równe szanse. Promujemy zawodowy rozwój kobiet i jesteśmy dumni z tego, jak wiele z nich pracuje na stanowiskach menedżerskich. Naszym celem na poziomie globalnym jest osiągnięcie równej reprezentacji kobiet i mężczyzn na najwyższych stanowiskach strategicznych. W Polsce już się to udało - wspieramy i promujemy kobiety w ich rozwoju zawodowym, dążąc do różnorodności na różnych stanowiskach. Nasi pracownicy chętnie angażują się w promowanie idei „gender balance”, na przykład biorąc udział w globalnej akcji „Each for Equal, International Women’s Day”, w której w 2020 roku wyrażali w mediach społecznościowych poparcie dla idei równości i poprawiania sytuacji kobiet. W 2019 roku byliśmy gościem V edycji Spotkań Warszawskich – forum Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), poświęconym roli i miejscu kobiet w XXI wieku oraz wyzwaniom współczesnych liderek. CEO Sanofi w Polsce, Magdalena Kruszewska, zaprezentowała swoją perspektywę podczas debaty „Od niewidzialnej do widocznej mocy”. Dbamy także o zdrowie naszych pracowników i promujemy profilaktykę zdrowotną – m.in. już od 2015 roku zapewniamy stały dostęp do płynów do dezynfekcji rąk oraz bezpłatne szczepienia przeciwko grypie, jak również prowadzimy globalny, promujący zdrowy styl życia, program Take Care & Bwell!, w ramach którego edukujemy naszych pracowników w tematach zdrowotnych. Od grudnia 2020 roku wprowadzamy nową kulturę organizacyjną Sanofi „Play to win”. Chcemy być miejscem, w którym ludzie rozumieją, że najlepszym sposobem na osiągnięcie rezultatów jest współpraca, upraszczanie i wynikająca z niego priorytetyzacja, chcą zadawać pytania, a przy tym dążą do bycia najlepszymi. Pracowników poszukujemy już wśród studentów, organizując programy stażowe i ambasadorskie. Dajemy się także poznać kandydatom, uczestnicząc w targach pracy czy organizując dni otwarte w Sanofi (Sanofi Open Day). Program stażowy „Student on Board” już od 12 lat kierujemy do studentów ostatnich lat studiów i świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższych (do roku od daty ukończenia przez nich nauki). Podczas płatnego stażu poznają oni branżę farmaceutyczną i zdobywają cenne doświadczenie w wybranym obszarze funkcjonowania firmy.

 • troska o środowisko

W DNA naszej firmy znajduje się prowadzenie działalności w sposób, który uwzględnia kwestie środowiskowe. Globalna strategia Sanofi zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2025 roku o 50% w porównaniu z rokiem 2015. W 2019 roku osiągnęliśmy spadek emisji o 12%. Założyliśmy także redukcję zużycia wody o 10% do roku 2020 w porównaniu z rokiem 2015. W 2019 roku spadek zużycia wody wyniósł 19%. W naszych fabrykach wprowadzamy rozwiązania, które pozwalają na odpowiedzialne używanie surowców, ograniczanie produkcji odpadów, redukcję śladu węglowego oraz poprawę efektywności energetycznej. Już w 2015 roku fabryka w Rzeszowie została zmodernizowana, dzięki czemu wykorzystuje technologie proekologiczne i materiałooszczędne. W Zakładzie Produkcyjnym od 2016 roku stosujemy innowacyjne rozwiązania pomagające optymalizować zużycie wody. Sanofi zależy także na zwiększaniu świadomości zmian klimatycznych i ich konsekwencji dla zdrowia. Z tego względu, włączyliśmy się w przygotowanie materiału edukacyjnego „Odpowiedzialny Konsument”, który powstał w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Konsumenckich Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Publikacja zawiera praktyczne informacje o codziennych dobrych nawykach środowiskowych dotyczących kupowania, stosowania i utylizacji leków.

Poprzez nasze działania w obszarze CSR włączamy się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals). Do najważniejszych celów z perspektywy Sanofi należą: Cel 3. – Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 4. – Dobra jakość edukacji oraz Cel 5. – Równość płci. W skali globalnej, Sanofi realizuje również projekty, które odzwierciedlają pozostałe Cele Zrównoważonego Rozwoju. W naszej działalności realizujemy też10 zasad United Nations Global Compact w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE SANOFI W RAMACH DZIAŁAŃ CSR

Naszą działalność w obszarze CSR doceniają zarówno sami pacjenci, jak i organizacje branżowe. Kampanie edukacyjne, tworzone przez nas produkty, praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi czy odpowiedzialnego biznesu tylko w ostatnich 3 latach otrzymały szereg wyróżnień. Już trzykrotnie (w tym również w bieżącym roku) zostaliśmy nagrodzeni tytułem Top Employer, przyznawanym przez niezależną światową organizację certyfikującą Top Employers Institute, pracodawcom oferującym swoim pracownikom najlepsze warunki pracy. Jesteśmy również wielokrotnym laureatem Białego Listka CSR - Listki CSR Polityki, przyznawane wspólnie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte, trafiają do najbardziej odpowiedzialnych firm w Polsce. Analizowane obszary zaangażowania obejmują m.in.: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochronę środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesową i zaangażowanie społeczne. Nasze dobre praktyki każdego roku wyróżniane są przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i umieszczane w cyklicznych raportach „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Planowane działania na stoisku
 

Podczas Targów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się bliżej z zaangażowaniem Sanofi w obszarze CSR, z założeniami naszego Kodeksu Etyki, broszury edukacyjnej „Odpowiedzialny Konsument – Zdrowie”, Kodeksu przejrzystości, podejmowanych przez Sanofi działań w związku z pandemią COVID-19 oraz z informacjami dotyczącymi naszego prężnie działającego programu stażowego Student on Board. Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska!

Planowane działania przy Gorącym Stoliku
 

W Sanofi z dużą powagą podchodzimy do naszej społecznej odpowiedzialności. Podczas spotkań przy Gorących Stolikach zaprezentujemy formy działalności Sanofi w obszarze CSR, opowiemy o zaangażowaniu naszej firmy w trudnym czasie pandemii COVID-19, a także porozmawiamy o tym, jakim pracodawcą jest Sanofi i jakie ścieżki rozwoju oferuje m.in. w ramach programu stażowego Student on Board.

Harmonogram
 

Czekamy na Państwa na naszym stoisku od poniedziałku (05.10.2020) do piątku (09.10.2020). Codziennie, w godzinach 13:30-15:00 będziemy uczestniczyć w sesjach networkingowych, w czasie których poruszymy następujące tematy:

• Aktywność Sanofi w obszarze CSR

• Zaangażowanie Sanofi w czasie pandemii

• Sanofi jako pracodawca – ścieżki rozwoju w ramach programu stażowego Student on Board

 

Na Państwa pytania odpowie Joanna Nalazek z Działu Komunikacji Sanofi. Serdecznie zapraszamy!

 

Linki i multimedia

Sanofi prężnie działa w Internecie i mediach społecznościowych, dostarczając niezbędnych informacji o podejmowanych przez nas działaniach, jak również edukując społeczeństwo w obszarze zdrowia, profilaktyki i leczenia chorób. Na naszej stronie internetowej uczestnicy Targów znajdą m.in. komunikaty prasowe, zdające sprawę z realizowanych przez nas przedsięwzięć oraz Kodeks Przejrzystości Sanofi. Zachęcamy do obserwowania nas na LinkedIn, Twitter i Instagram.

 1. Strona internetowa Sanofi: https://www.sanofi.pl/
 2. Kodeks Przejrzystości Sanofi: https://www.sanofi.pl/pl/o-nas/kodeks-przejrzystosci
 3. Działalność edukacyjna Sanofi: https://www.sanofi.pl/pl/o-nas/odpowiedzialnosc-spoleczna/dzialalnosc-edukacyjna
 4. Informacje prasowe dot. działalności Sanofi: https://www.sanofi.pl/pl/media/informacje-prasowe
 5. Program staży w Sanofi: https://www.sanofi.pl/pl/kariera/program-stazy-w-sanofi
 6. Strona programu stażowego Student on Board: http://www.studentonboard.pl/index.html
 7. LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sanofi-polska/
 8. Twitter: https://twitter.com/SanofiPolska
 9. Instagram: https://www.instagram.com/sanofipolska/

 

Materiały

Dowiedz się więcej o działaniach firmy w obszarze CSR i zapoznaj się z przygotowanymi materiałami.

Do pobrania

Download Sanofi_Top_Employer_PL_informacja_prasowa_31012020.pdf  (PDF • 180 KB) Download MFiPR_Broszura_Zdrowie__1_.pdf  (PDF • 1 MB) Download Kodeks_Etyki.pdf  (PDF • 2 MB) Download Program_stazowy.png  (PNG • 601 KB) Download Wywiad_z_Magdalena_Kruszewska_-_DGP.png  (PNG • 452 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!