Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Samochody marek premium i auta z napędami

Warszawa, 6 lutego 2023 r.

 

Samochody marek premium i auta z napędami alternatywnymi odporne na spadki sprzedaży

 

W 2022 roku w Polsce zarejestrowano 419,7 tys. nowych samochodów osobowych – o 6% mniej niż w 2021 roku. Gorsze wyniki sprzedaży zanotowano również w segmencie samochodów dostawczych, przyczep i naczep, autobusów oraz motorowerów. W ubiegłym roku sprzedaż samochodów osobowych z paliwami alternatywnymi wyniosła 170,2 tys. sztuk i była o 6,2% większa r/r. 2022 rok był również lepszy dla fabryk motoryzacyjnych w Polsce, które wyprodukowały 483,8 tys. pojazdów – o 10,1% więcej niż w 2021 roku.

 

Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce w 2022 roku wyniosła 419,7 tys. sztuk, co przełożyło się na spadek o 6% w porównaniu z 2021 rokiem. Klienci indywidualni zarejestrowali 121,6 tys. nowych samochodów – o 5,1% więcej niż rok wcześniej. O 9,9% mniej samochodów (298,2 tys.) zarejestrowali z kolei w 2022 roku klienci instytucjonalni.  

 

Producenci samochodów osobowych marek popularnych sprzedali w Polsce w ubiegłym roku 323,7 tys. pojazdów, co oznacza spadek sprzedaży o 8,9% r/r. 2022 rok był natomiast lepszy dla segmentu samochodów osobowych marek premium+, których zarejestrowano 96,1 tys. co przełożyło się na 5,2% wzrost r/r. Za ten wzrost odpowiadają przede wszystkim klienci indywidualni, którzy w ubiegłym roku zarejestrowali 15,6 tys. nowych samochodów premium+, aż o 59,3% więcej niż w 2021 roku.

 

Rok 2022 to niestety kolejny rok spadków w rejestracjach pojazdów w Polsce. Wzrosty zanotowały jedynie segmenty pojazdów nisko- i zeroemisyjnych oraz marki premium. Dynamiczny wzrost rejestracji samochodów z napędami alternatywnymi nie dziwi w świetle europejskich rozwiązań legislacyjnych i należy się spodziewać, że w najbliższych latach nadal będziemy obserwować wzrost liczby rejestracji tych właśnie pojazdów. Segment premium to tradycyjnie grupa pojazdów najmniej wrażliwa na gorszą koniunkturę gospodarczą. To pojazdy, które są kupowane przez ludzi bardzo zamożnych oraz dla wyższej kadry managerskiej w firmach. Bardzo cieszy wzrost produkcji, a biorąc pod uwagę fakt, że krajowi producenci zapowiadają w najbliższych latach uruchomienie produkcji kolejnych modeli, można oczekiwać, że rok 2023 zakończy się znacznie większym wzrostem produkcji niż ubiegły – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

 

Maleje dynamika sprzedaży samochodów z napędami alternatywnymi

 

Sprzedaż nowych samochodów osobowych napędzanych paliwami alternatywnymi w 2022 roku wyniosła 170,2 tys. pojazdów – co oznacza wzrost o 6,2% w stosunku do 2021 roku. W tym czasie klienci instytucjonalni zarejestrowali 121,7 tys. tego typu samochodów co przełożyło się minimalny wzrost o 0,5% r/r. Z kolei klienci indywidualni kupili 48,5 tys. nowych samochodów tego typu – o blisko 24% więcej w stosunku do 2021 roku.

 

Najsilniejszy wzrost sprzedaży samochodów z napędami alternatywnymi w Polsce zanotowano w grupie samochodów elektrycznych. W 2022 roku zarejestrowano 11,3 tys. tego typu pojazdów – czyli o 58,1% więcej niż w 2021 roku. W ubiegłym roku większa sprzedaż w stosunku do 2021 roku dotoczyła również samochodów hybrydowych plug-in (9,7 tys., wzrost o 5,8%) oraz samochodów hybrydowych, których zarejestrowano 136,9 tys. – o 5,1% więcej. Jedynie samochody osobowe napędzane LPG zamknęły 2022 rok spadkiem sprzedaży na poziomie 9,5% r/r z liczbą 12,2 tys. zarejestrowanych pojazdów – mówi Mirosław Michna, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora motoryzacyjnego w KPMG w Polsce.

 

Rekordowa liczba rejestracji pojazdów ciężarowych

 

Po rekordowo dobrym 2021 roku dla segmentu samochodów dostawczych, liczba ich rejestracji w 2022 roku zmniejszyła się o 15,8% r/r i wyniosła 62 tys. Spadła sprzedaż zarówno pojazdów z napędami diesla (-17,7% r/r), jak i benzynowymi (-8,1% r/r). Ponad dwukrotnie wzrosła natomiast liczba rejestracji pojazdów dostawczych z napędem alternatywnym i wyniosła 1,7 tys. (wzrost o 111,5%). Rekordową liczbę sprzedaży, już drugi rok z rzędu, odnotował rynek pojazdów ciężarowych. W 2022 roku zarejestrowano 34,9 tys. nowych samochodów ciężarowych – o 6,8% więcej niż w 2021 roku. Spadki sprzedaży w 2022 roku dotknęły z kolei rynek przyczep i naczep (-12%), autobusów (-14,7%) oraz motorowerów (-10,2%).


Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce wzrosła o 10,1%

 

W 2022 roku wyprodukowano w Polsce 483,8 tys. pojazdów samochodowych o 10,1% więcej niż w 2021 roku. Z fabryk w Polsce wyjechało w tym czasie 223,7 tys. samochodów dostawczych i ciężarowych, co przełożyło się na wzrost o 29% r/r. Spadek odnotowano w produkcji samochodów osobowych (-2,2 % r/r) i autobusów (-2,8 %).

 

Pełną wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe(@)kpmg.pl oraz anna.materzok(@)pzpm.org.pl.

 

WERSJA PDF

 


****

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2023 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

 

****

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Więcej na stronie PZPM.

 

 

****

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 143 krajach i zatrudnia ponad 265 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 2100 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

 

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys(@)pzpm.org.pl, tel.: +48 22 322 71 98 lub 602 475 701

Anna Materzok, e-mail: anna.materzok(@)pzpm.org.pl, tel.: +48 22 322 71 98 lub 608 666 124

 

****
Nie przegap żadnej aktualizacji od
@KPMGPoland

 

****

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A). W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: DPO@kpmg.pl lub adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych – DPO, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), który jest dla Pana/Pani osobą kontaktową w kwestiach związanych z danymi osobowymi. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, tj. (stron internetowych wydawnictw, stopek redakcyjnych itp.) lub bezpośrednio od Pana/Pani z prośbą o wysyłanie informacji przeznaczonych dla dziennikarzy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych.

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Usprawiedliwionym interesem administratora danych jest nawiązanie z Panem/Panią kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: dane identyfikujące osobę, służbowe dane adresowe i teleadresowe. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia żądania usunięcia danych. W przypadku wniesienia żądania usunięcia danych, Pana/Pani dane zostaną bezpowrotnie usunięte.

 

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!