Aktualności firm stowarzyszonych

Samochody elektryczne: Grupa Renault nabyła udziały w Jedlix, startupie specjalizującym się w inteligentnym ładowaniu akumulatorów trakcyjnych

<p style="text-align: justify;" align="justify">Grupa Renault nabyła 25% udziałów w Jedlix, holenderskim startupie specjalizującym się w inteligentnym ładowaniu akumulatorów trakcyjnych, czyli tzw. smart chargingu. Renault we współpracy z Jedlix wprowadza do oferty nową aplikację na smartfony pod nazwą „Z.E Smart Charge”.</p>

>

Grupa Renault, lider na rynku samochodów elektrycznych w Europie, poinformowała o nabyciu 25% udziałów w kontrolowanej przez Grupę Eneco firmie Jedlix. Jest to holenderski startup, który specjalizuje się w smart chargingu pojazdów elektrycznych. Operacja ta należy do kluczowego etapu w strategii maj?cej zapewnić Grupie Renault pierwszoplanow? pozycję w ekosystemie pojazdów elektrycznych.

Renault i Jedlix s? partnerami od 2015 roku. Obecnie wkraczaj? w nowy etap współpracy. Wspólnie opracowuj? nowe oferty dla użytkowników pojazdów elektrycznych. Służy temu doświadczenie w zakresie smart chargingu i dogłębna znajomość sektora energetycznego firmy Jedlix. Z kolei Renault wnosi do współpracy kompetencje i doświadczenie w dziedzinie samochodów elektrycznych.

Będ?cy pionierem w dziedzinie samochodów elektrycznych koncern Renault umacnia swoj? pozycję lidera poprzez nawi?zywanie innowacyjnych relacji partnerskich. Wspólnie z Jedlix zamierzamy wprowadzić do oferty szereg nowych usług maj?cych na celu dalsze uproszczenie i obniżenie kosztów użytkowania samochodów elektrycznych – podkreśla Gilles Normand – dyrektor pionu samochodów elektrycznych w Renault.

Współpraca partnerska z Grup? Renault ułatwi nam stworzenie najlepszej możliwej usługi smart chargingu, z  której będ? mogły korzystać rzesze klientów w całej Europie – wyjaśnia Ruben Benders, dyrektor firmy Jedlix.  

Z.E. Smart Charge – aplikacja zapewniaj?ca użytkownikom wymierne oszczędności


Renault wprowadza do oferty Z.E. Smart Charge now? aplikację na smartfony do inteligentnego ładowania akumulatorów trakcyjnych. To pierwszy owoc współpracy partnerskiej z Jedlix. Aplikacja pozwala zoptymalizować zarz?dzanie ładowaniem akumulatorów trakcyjnych pod k?tem maksymalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i najniższych taryf za energię. Użytkownik podaje ż?dany poziom naładowania akumulatora i planowan? godzinę wyjazdu. Po doładowaniu akumulatora do ż?danego przez użytkownika minimum, aplikacja kontynuuje zarz?dzanie ładowaniem akumulatora w trybie smart chargingu.

Ponadto Z.E. Smart Charge zapewnia użytkownikowi pojazdu finansowe korzyści dzięki ustalonemu przez niego poziomowi elastyczności w zarz?dzaniu doładowaniem akumulatora. W każdym miesi?cu użytkownik zyskuje kwotę mog?c? nawet stanowić równoważność jednego pełnego naładowania akumulatora.

Aplikacja Z.E. Smart Charge będzie dostępna na terenie Holandii pod koniec października tego roku. W 2018 roku zostanie udostępniona w pozostałych krajach Europy. Aplikacja jest kompatybilna ze wszystkimi typami smartfonów i tabletów z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Smartcharging

Inteligentne ładowanie, czyli smart charging, steruje ładowaniem akumulatora trakcyjnego w zależności od potrzeb użytkownika oraz podaży energii elektrycznej dostępnej w sieci. Ładowanie odbywa się w okresach nadwyżki podaży energii elektrycznej nad popytem, w szczególności w okresach nadprodukcji ze źródeł odnawialnych oraz w okresach, w których obowi?zuj? najniższe taryfy za energię. Faworyzuje korzystanie ze źródeł energii o najmniejszym śladzie węglowym i za najniższ? cenę.

Grupa Renault

Międzynarodowy koncern Renault produkuj?cy samochody od 1898 roku, sprzedał w 2016 roku blisko 3,5 mln pojazdów w 127 krajach. Grupa zatrudnia obecnie ponad 120 tys. pracowników i posiada 36 zakładów i 12 700 punktów sprzedaży na całym świecie. Chc?c stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i  kontynuować strategię rentownego wzrostu, Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i  dopełniaj?cych się markach (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine i Łada), produkcji samochodów elektrycznych i aliansie z Nissanem i Mitsubishi. Jest również silnie zaangażowana w e-Formułę i Formułę 1 wraz z now? stajni?. Sport motoryzacyjny jest dla Renault czynnikiem przyspieszaj?cym wprowadzanie innowacji, a także buduj?cym wizerunek i popularność marki.

Firma Jedlix

Firma Jedlix od 2015 roku specjalizuje się w optymalizacji korzystania z odnawialnych źródeł energii na potrzeby ładowania akumulatorów trakcyjnych w pojazdach elektrycznych. Na pocz?tku 2016 roku firma wprowadziła na rynek aplikację ułatwiaj?c? inteligentne ładowanie akumulatorów („smart charging”). Aplikacja ta jest dostępna w wersji iOS i Android i ł?czy w sieć ponad tysi?c terminali ładowania przystosowanych do obsługi samochodów w 100% elektrycznych oraz samochodów hybrydowych z funkcj? doładowania. Partnerami firmy Jedlix s? w szczególności Grupa Renault, BMW i Tesla.

Jedlix została uhonorowana nagrodami „Dutch ICT Environmental Award 2016” oraz „E-World Energy App Award 2017”, a obecnie kandyduje do nagrody „Accenture Innovation Award 2017”. Firma Jedlix, której nazwa pochodzi od nazwiska węgierskiego wynalazcy silnika elektrycznego na pr?d stały Anyosa Jedlika, wchodzi w skład holenderskiej Grupy Eneco, specjalizuj?cej się w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjności.  

Kontakt:

Céline FARISSIER
Rzecznik prasowy (Samochody elektryczne)
+33 (0)1 76 84 32 83
celine.farissier@renault.com

KONTAKT PRASOWY - GRUPA RENAULT
Tel: +33 1 76 84 63 36
renault.media@renault.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!