Aktualności firm stowarzyszonych

SAFEGE zrewaloryzuje plac Kolegiacki w Poznaniu

<p style="text-align: justify;">W Dniu 17.07.2017 Safege podpisało kontrakt z <strong>Miastem Poznań</strong> na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu  i realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego <strong>rewaloryzację placu Kolegiackiego w Poznaniu.</strong></p>

>

W zakres Zadania Inwestycyjnego wchodz? roboty budowlane polegaj?ce na:

  • wymianie nawierzchni,
  • przebudowie układu drogowego,
  • częściowej wymianie infrastruktury podziemnej,
  • budowie elementów architektonicznych i oświetlenia.

Inwestycja ma na celu przywrócenie świetności placu i skomunikowanie go z małym skwerem przy ul. Wodnej przed przychodni?, dziedzińcem Urzędu Miasta Poznania i  parkiem Chopina.

W miejscu obecnie stoj?cego parkingu będzie otwarta dla pieszych przestrzeń rekreacyjna wraz z terenami zielonymi, ławkami, fontann?, Zegarem Historii - przedstawiaj?cym dzieje Kolegiaty Marii Magdaleny, Zaułkiem Poetów i Malarzy, ogródkami gastronomicznymi i stacj? rowerów miejskich.

W planach jest także wydzielenie przestrzeni, na  której będ? mogły odbywać się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

Dzięki tym zabiegom pl. Kolegiacki stanie się alternatyw? dla Starego Rynku i będzie bardziej dostępny dla mieszkańców i turystów.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!